EKOLOŠKI KALENDAR

JANUAR

26.  januarSvjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

FEBRUAR

02. februar –  Svjetski  dan  močvarnih  područja

14. februar – Svjetski  dan  očuvanja  energije

18. februar – Međunarodni  dan  biološke  kontrole

MART

14. mart –  Međunarodni  dan akcije za rijeke

18. mart – Svjetski dan reciklaže

19. mart – Svjetski dan lasta

20. martMeđunarodni dan vrabaca

21. mart – Svjetski  dan  šuma

22. mart – Svjetski  dan  vode

23. mart-  Svjetski  dan  meteorologije

APRIL

4. april – Svjetski dan napuštenih životinja

17. april – Međunarodni  dan  zdravlja

22. april – Dan planete  Zemlje

26. april – Dan  obnovljivih  izvora  energije

30. april – Međunarodni  dan  zaštite  od  buke

MAJ

02. maj – Svjetski dan delfina

03. maj . Svjestki dan Sunca

04. maj – Međunarodni  dan  ptica

15. maj – Međunarodni dan akcije za  klimu

20. maj – Međunarodni  dan  zdravih  gradova

22. maj – Svjetski  dan  zaštite  biodiverziteta

24. maj – Evropski  dan  parkova

30. maj – Svjetski dan vidre

31. maj – Svjetski  dan  borbe  protiv  pušenja

JUN

05. jun – Svjetski  dan  zaštite  životne  sredine

08. jun – Svjetski  dan  zaštite  planinske  prirode,  Svjetski  dan  okeana

15. jun – Svjetski  dan  vjetra

17. jun – Svjetski  dan  borbe  protiv  suša  i  poplava

JUL

11. jul – Svjetski  dan  populacije

AVGUST

12.avgust – Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR

16. septembar –  Svjetski  dan  zaštite  ozonskog  omotača

20. septembarDan ekološke države Crne Gore

22. septembar – Dan  bez  automobila

27. septembar –  Svjetski  dan  turizma

28. septembar – Međunarodni dan prava na pristup informacijama

29. septembar – Dan  zelene  kupovine

OKTOBAR

04. oktobar – Međunarodni dan zaštite životinja

06. oktobar – Svjetski  dan  staništa

08. oktobar – Svjetski dan urbanizma

13. oktobar – Svjetski  dan  za  smanjenje  prirodnih  katastrofa

16. oktobar – Dan  hrane

NOVEMBAR

03. novembar – Svjetski  dan  čistog  vazduha

17. novembar –  Svjetski  dan  ekoloških  pokreta

27. novembar – Dan uzdržavanja od kupovine

29. novembar – Dan  borbe  protiv  trgovine  krznom

DECEMBAR

05. decembar – Međunarodni dan volontera

11. decembar – Dan  planina

29. decembar – Dan  biološke  raznovrsnosti

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me