You Are Here: Home » EKOLOŠKI KALENDAR

EKOLOŠKI KALENDAR

JANUAR

26.  januarSvjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

FEBRUAR

02. februar -  Svjetski  dan  močvarnih  područja

14. februar - Svjetski  dan  očuvanja  energije

18. februar - Međunarodni  dan  biološke  kontrole

MART

14. mart -  Međunarodni  dan akcije za rijeke

18. mart – Svjetski dan reciklaže

19. mart – Svjetski dan lasta

20. martMeđunarodni dan vrabaca

21. mart - Svjetski  dan  šuma

22. mart - Svjetski  dan  vode

23. mart-  Svjetski  dan  meteorologije

APRIL

4. april – Svjetski dan napuštenih životinja

17. april - Međunarodni  dan  zdravlja

22. april - Dan planete  Zemlje

26. april - Dan  obnovljivih  izvora  energije

30. april - Međunarodni  dan  zaštite  od  buke

MAJ

02. maj - Svjetski dan delfina

03. maj . Svjestki dan Sunca

04. maj - Međunarodni  dan  ptica

15. maj - Međunarodni dan akcije za  klimu

20. maj - Međunarodni  dan  zdravih  gradova

22. maj - Svjetski  dan  zaštite  biodiverziteta

24. maj - Evropski  dan  parkova

30. maj – Svjetski dan vidre

31. maj - Svjetski  dan  borbe  protiv  pušenja

JUN

05. jun - Svjetski  dan  zaštite  životne  sredine

08. jun - Svjetski  dan  zaštite  planinske  prirode,  Svjetski  dan  okeana

15. jun - Svjetski  dan  vjetra

17. jun - Svjetski  dan  borbe  protiv  suša  i  poplava

JUL

11. jul - Svjetski  dan  populacije

AVGUST

12.avgust – Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR

16. septembar -  Svjetski  dan  zaštite  ozonskog  omotača

20. septembarDan ekološke države Crne Gore

22. septembar - Dan  bez  automobila

27. septembar -  Svjetski  dan  turizma

28. septembar - Međunarodni dan prava na pristup informacijama

29. septembar – Dan  zelene  kupovine

OKTOBAR

04. oktobar - Međunarodni dan zaštite životinja

06. oktobar - Svjetski  dan  staništa

08. oktobar – Svjetski dan urbanizma

13. oktobar - Svjetski  dan  za  smanjenje  prirodnih  katastrofa

16. oktobar - Dan  hrane

NOVEMBAR

03. novembar - Svjetski  dan  čistog  vazduha

17. novembar -  Svjetski  dan  ekoloških  pokreta

27. novembar – Dan uzdržavanja od kupovine

29. novembar - Dan  borbe  protiv  trgovine  krznom

DECEMBAR

05. decembar – Međunarodni dan volontera

11. decembar - Dan  planina

29. decembar - Dan  biološke  raznovrsnosti