Zelena zvijezda 2010

Dobitnici Zelene Zvijezde sa polaznicima Škole ekološkog aktivizma

U ponedjeljak 27.12.2010. godine u hotelu ,,Podgorica“, Udruženje građana ,,OZON“ Nikšić uz podršku resornog Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, dodjelilo je prve nagrade Zelena zvijezda.

Nagrade su dodijeljene u II kategorije: Najistaknitija institucija u oblasti zaštite životne sredine i Najistaknutiji ekološki aktivista u Crnoj Gori, a dobtnici su Agencija za zaštitu životne sredine i Darko Pajović, izvršni direktor NVO Green home.

Nagrade je uručio Sekretar Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Zoran Tomić.

Takođe plaznicima/ama I generacije Škole ekološkog aktivizma uručene su Diplome o uspješno završenom programu. Diplome je uručio g-din Darko Pajović, dobitnik Zelene Zvijezde.

Nagrada je završna aktivnost projekta Škola Ekološkog Aktivizma kojeg je u periodu od 1.juna do kraja decembra realizovalo Udruženje građana ,,OZON“ Nikšić uz podršku Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me