Zaustaviti nezakonite aktivnosti u riječnim koritima Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4972" align="aligncenter" width="600"] Nezakonito betoniranje korita veliki problem - rijeka Ribnica (Foto: Damira Kalač)[/caption] Ekol [caption id="attachment_4972" align="aligncenter" width="600"] Nezakonito betoniranje korita veliki problem - rijeka Ribnica (Foto: Damira Kalač)[/caption] Ekol Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Zaustaviti nezakonite aktivnosti u riječnim koritima

Zaustaviti nezakonite aktivnosti u riječnim koritima

Nezakonito betoniranje korita veliki problem - rijeka Ribnica (Foto: Damira  Kalač)

Nezakonito betoniranje korita veliki problem – rijeka Ribnica (Foto: Damira Kalač)

Ekološki pokret ,,OZON”, Ekološko društvo ,,Breznica” i Crnogorsko drušvo ekologa povodom obilježavanja 14. marta -  Međunarodnog dana akcije za rijeke, pozivaju nadležne institucije da konačno zaustave nelegalne aktivnosti kao što su ispuštanje neprećišćenih gradskih i industrijskih otpadnih voda u površinske vodotokove, betoniranje riječnih korita, nekontrolisana eksploatacija riječnog materijala, krivolov, nezakonito odlaganje različitih vrsta otpada pa i opasnog, planska I nelegalna gradnja, čime su nanesene trajne nesagledive ekološke i ekonomske štete kako riječnim ekosistemima, tako i društvu u cjelini.

 Nedostatak adekvatne politike u oblasti upravljanja vodama, nepravilno upravljanje prostorom, ribljim fondom, otpadnim vodama, otpadom i drugim bitnim segmentima, doveli su do toga da imamo i ,,mrtve” rijeke, praktično bez živog svijeta, koje su zapravo pretvorene u tekuće deponije i predstavljaju realnu opasnost po zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine, umjesto da budu važan prirodni resurs čijom se pravilnom valorizacijom mogla ostvariti značajna benefit za cijelu zajednicu.

Korito nikšićke rijeke Bistrice (Foto: OZON tim)

Nesporni razvojni potencijal Jadranskog sliva, koji obuhvata površinu od oko 6.560 km2 i Crnomorskog sliva, sa  površinom od oko 7.260 km2 , posmatran u kontekstu ustavne odrednice ekološke države, morao je biti valorizovan na potpuno drugačiji način, vodeći računa o ekosistemskoj harmoniji, prirodnoj ravnoteži i interesima budućih generacija, ali nedostatak vizije i ograničeni, nedopustivo loši, kapaciteti institucija sistema, jednostavno su bile i ostale najveća prepreka i kada je upravljanje rijekama u pitanju.

Upravo zato smatramo da je krajnji trenutak da se rijekama ova dva sliva posveti potrebna pažnja od strane donosioca odluka i da se unapređenjem zakonskog okvira i strateškog planiranja, kao i efikasnijom neselektivnom primjenom važećih zakona, stvore preduslovi za obnovu riječnih ekosistema i sanaciju i revitalizaciju devastiranih riječnih korita-

Nelegalna eksploatacija izražen problem - rijeka Cijevna (Foto: arhiv OZON)

Nelegalna eksploatacija izražen problem – rijeka Cijevna (Foto: arhiv OZON)

Umjesto da se rijeke posmatraju isključivo sa aspekta energetskih projekata, kako se to nažalost radi kod nas, potrebno je napraviti potpun zaokret u samom pristupu i sveobuhvatnim studijama napraviti trenutni presjek, tzv ,,nulto stanje” i dati preporuke kako na najbolji način upravljati ovim prirodnim bogatstvom čija je vrijednost neuporedivo veća od one koju nam donosioci odluka predstavljaju da bi se dobila od izgradnje velikih i malih hidrocentrala, što smatramo suštinski bitnim i u kontekstu evropskih integracija.

 Naše ogranizacije pozivaju sve građane Crne Gore da posebnu pažnju posvete očuvanju rijeka u svojim lokalnim zajednicama, jer je njihova uloga veoma važna kada je kvalitet životne sredine u pitanju, kao i ljudsko zdravlje, što bi moralo biti mnogo više potencirano od institucija koje se bave javnim zdravljem, imajući u vidu izražene probleme u ponašanju, kao što su nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda ili odlaganje otpada, krivolov, koje su takođe i nezakonite radnje, što se očigledno potcjenjuje i zaboravlja zbog neefikasnosti sistema.

 

Ekološki pokret ,,OZON“, Nikšić

Ekološko društvo ,,Breznica“, Pljevlja

Crnogorsko društvo ekologa, Podgorica

About The Author

Number of Entries : 543

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top