Centar za istraživanja i analitiku (CIA)

Centar za istraživanja i analitiku (CIA) je nova organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,OZON” čiji je zadatak obezbjeđivanje pouzdanih baza podataka i analiza neophodnih za planiranje i uspješnu realizaciju projekata.

Od CIA se očekuje da prati i primjenjuje najefikasnije naučne metode, savremene informaciono komunikacione tehnologje i podstiče inovativno – naučni rad.

Preko ove organizacione jedinice konkretizovaće se saradnja sa eminentnim univerzitetima i drugim relevantnim institucijama  u zemlji i regionu.

U okviru CIA opremljenja je i mala multimedijalna sala u kojoj će se organizovati obuke, prezentacije, predanja, javne tribine, konferencje za novinare i druge aktivnosti iz domena djelatnosti Ekološkog pokreta ,,Ozon“.

LOKACIJA:

Centar za istraživanja i analitiku nalazi se u  Glavnom gradu Podgorica, u ulici Dr Vukašina Markovića (nova zgrada Ave Marija Koljčević), u neposrednoj blizini Krivog mosta, na desnoj obali rijeke Morače. Centar se nalazi na drugom spratu zgrade stan br. 4.

KONTAKT:

Ekološki pokret ,,OZON“

Centar za istraživanja i analitiku

Dr Vukašina Markovića (zgrada Ave Marija Koljčević, st 4)

81 000 Podgorica

CRNA GORA

T: +382 20 331 419

E: cia@ozon.org.me

www.ozon.org.me

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me