Konsalting i edukacija za Jugoistočnu Evropu

SE Europe Consulting

U okviru Ekološkog pokreta “Ozon” postoji organizaciona cjelina odgovorna za konsalting i obuke na teritoriji Jugoistočne Evrope. Možemo Vam ponuditi konsalting na Vašim projektima i obuke iz sljedećih oblasti:

 Strateški menadžment i marketing

 Zašto je važno: razumijeti strategiju, viziju, misiju, evaluaciju internih i eksternih faktora, kreirati perceptualne mape

 Poznavanje komunikacija medjunarodnih kultura

 Zašto je važno: saradnja sa inostranim pratnerima, globalnim i virtuelnim timovima

 

Održivi marketing

 Zašto je važno: definisati ponudu u skladu sa 17 ciljeva održivog razvoja, iskoristiti prilike zelene ekonomije i organske proizvodje

 Naše iskustvo iz rada na tri kontinenta, predavanja na univerzitetima širom Evrope, Amerike i Azije nudimo kao asistenciju Vašem budućem uspjehu.

 O svim pitanjima u vezi Vaših konkretnih potreba ili prijedloga molimo da nas kontaktirate.

 

Kontakt: 

Dr.Nikola Perović,

nikola.perovic@ozon.org.me; contact@seeuropeconsult.solutions

www.ozon.org.me;

www.seeuropeconsult.solutions  (ovdje možete vidjeti spisak svih obuka)

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me