O NAMA

Ekološki pokret ,,OZON“ osnovan je 16. septembra 2006. godine, na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, donošenjem osnivačkog akta i Statuta Udruženja.

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, a na osnovu člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 13. Zakona o nevladinim organizacijama, Ekološki poktet ,,OZON“ , upisan je u Registar nevladinih udruženja dana 08.12.2006. godine, pod rednim brojem 3756.

MISIJA 

Doprinos unapređenju kvaliteta života i životne sredine, kao i zaštiti javnog interesa kroz aktivno učešće u procesu donošenja odluka, javno zastupanje, edukaciju različitih ciljnih grupa iz svih segmenata društva.

VIZIJA 

Crna Gora ekološka država, punopravna članica Evropske Unije globalno prepoznata po pravilnoj valorizaciji prirodnih resursa, vladavini prava, transparentnim institucijama i razvijenom građanskom ekološkom aktivizmu, ukojoj je Ekološki pokret ,,OZON” jedna od najuticajnijih organizacija civilnog društva.

 OSNOVNE VRIJEDNOSTI │

– Informisanje i učešće javnosti u procesu donošenja odluka
– Edukacija
– Ekološki aktivizam

 

PRIORITETNE OBLASTI │

1. Građanski i ekološki servis
2. Rješavanje ekoloških problema
3. Ekološko obrazovanje kao alatka za pravilnu valorizaciju prirodnih resursa
4. Jačanje kapaciteta organizacije Ekološkog pokreta ,,OZON”

 


ZNAK – LOGO 

Vizuelni identitet Ekološkog pokreta ,,OZON“ u skladu je sa prirodom Udruženja, ali prikazuje i najveća bogatstva kojima Crna Gora raspolaže, a to su prirodni resursi. Takođe, znak reflektuje i podršku pravilnom korišćenju obnovljivih izvora energije.

Autor znaka je g-din Aleksandar Perović, jedan od osnivača i prvi Predsjednik Udruženja.

Preuzmite logo ozon u pdf-u.

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me