Javna rasprava o predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine Reviewed by Momizat on . Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javna rasprava o predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine

Javna rasprava o predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine

radon

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE OD RADONA S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava će trajati do 28. jula 2018. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na internet stranici Ministarstva održivog razvoja turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava, 
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava, 
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na internet stranici Arhus centara Podgorica i Berane www.arhus-centri.org.me i  Arhus centra Nikšić www.ozon.org.me .
- u formi tribine koja će biti održana u srijedu 25. jula 2018. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 10:00 h.
3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine.
4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 17. jula tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma [email protected]
 na portalu E-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava –Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine“).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini u Direktoratu za životnu sredinu, Tel: +382 20 446 235, Fax: +382 20 446 215, E-mail: [email protected] .

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top