Arhus Centar Nikšić

Arhus Centar Nikšić, drugi u Crnoj Gori a 33 u svijetu, uspostavljen je kao posebna organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,Ozon“ od  11. novembra 2011. godine, uz podršku Organizacije za Evropsku Bezbjednost i Saradnju(OEBS) misije u Crnoj Gori, kroz  program Životna sredina i bezbjednost (ENVSEC) i Agencije za zaštitu životne sredine.

Cilj osnivanja Arhus Centra Nikšić je institucionalna podrška sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori i umrežavanje sa drugim Arhus Centrima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naročito veliki doprinos dali su osnivači i menadžment Ekološkog pokreta ,,Ozon“, koji su finasirali opremanje prostora i rasvjetu u skladu sa principima energetske efikasnosti.

Na otvaranju Arhus Centra Nikšić govorili su g-din Goran Svilanović, koordinator OEBS-ovih aktivnosti za ekonomiju i životnu sredinu, Ambasador Šarunas Adamovičijus, šef OEBS misije u Crnoj Gori, g-đa Ivana Vojinović, Pomoćnica Ministra za životnu sredinu i g-đa Daliborka Pejović, direktorka Agencije za zaštitu životne sredine.

Detalj iz Arhus centra

Detalj iz Arhus centra

BESPLATNE USLUGE ZA GRAĐANE/KE I CIVILNO DRUŠTVO

Arhus Centar Nikšić u skladu sa principima Arhuske konvencije i u skladu sa programom Ekološkog pokreta ,,Ozon“, omogućava građanima/kama i organizacijama civilnog društva  sledeće usluge:

– Uvid u zakone i propise iz oblasti životne sredine,

– Logističku i tehničku podršku oko tema iz oblasti životne sredine,

– Širenje informacija o temama iz oblasti životne sredine,

– Posredovanje oko pravnih konsultacija na temu zaštite životne sredine,

– Stručnu literaturu iz oblasti životne sredine,

 – U slučaju kada se prepozna potreba za organizovanjem sastanaka, okruglih stolova, konferencija za novinare ili drugih dešavanja, Arhus Centar Nikšić omogućava građanima/kama, neformalnim grupama  ili nevladinim organizacijama prostor i tehničku i logističku podršku u pripremi i moderiranju.

LOKACIJA:

Arhus Centar Nikšić se nalazi u strogom centru grada u ulici Serdara Jola Piletića bb u poslovnom dijelu (nova zgrada Miljanić).

RADNO VRIJEME:

Arhus Centar Nikšić otvoren je za zainteresovanu javnost svakog radnog dana u periodu od 9 h- 13 h.

KONTAKT:

Arhus Centar Nikšić 

Ul: Serdara Jola Piletića 1

81 400 Nikšić

CRNA GORA

T/f: +382 40 206 564

E: arhus.centar@ozon.org.me

www.ozon.org.me

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me