You Are Here: Home » EKOSKOP » EKOSKOP prijava

EKOSKOP prijava


 

PRIJAVA


 

 

 

Prijave koje se tiču ugrožavanja životne sredine, devastacije prostora, nelegalne eksploatacije riječnog i šumskog materijala, krivolova, prekomjerne buke  i sličnih nezakonitih aktivnosti mogu se direktno podnijeti i preko Call centra Uprave za inspekcijske poslove.

Baner prijavite EKOKRIMINAL

 


Servis EKOSKOP je razvijen u okviru projekta ,,Podrška građanskom aktivizmu u lokalnim zajednicama“ kojeg u partnerstvu realizuju Gradjanska Alijansa, Monitoring grupa Ulcinj (MogUl) i Ekoloski pokret ,,OZON uz podršku Carls Stjuart MOTT fondacije.

© 2013 - 2018 Ekološki pokret OZON

Scroll to top