EKOSKOP prijava


 

PRIJAVA


Prijave koje se tiču ugrožavanja životne sredine, devastacije prostora, nelegalne eksploatacije riječnog i šumskog materijala, krivolova, prekomjerne buke  i sličnih nezakonitih aktivnosti mogu se direktno podnijeti i preko Call centra Uprave za inspekcijske poslove.

Baner prijavite EKOKRIMINAL


Servis EKOSKOP je razvijen u okviru projekta ,,Podrška građanskom aktivizmu u lokalnim zajednicama“ koji su partnerstvu realizovali  Gradjanska Alijansa, Monitoring grupa Ulcinj (MogUl) i Ekoloski pokret ,,OZON uz podršku Carls Stjuart MOTT fondacije.

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me