Lista projekata


(Projekat finansijski podržala Coca -Cola HBC Crna Gora) 

(Projekat je dobio finansijsku podršku kroz program ,,De Facto razvoj – Podrška rastu i liderstvu organizacija civilnog društva“ kojeg realizuje Fond za aktivno građanstvo (fAKT) a finansira Evrospka Unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 (Civil Society Facility Montenegro Programme).

(Program “Svaka limenka se računa” je partnerstvo između proizvođača limenki, proizvođača pića, reciklažne industrije i organizacija za zaštitu životne sredine, koje znaju koliko je reciklaža limenki bitna i žele da Vas ohrabre da reciklirate više.)

– Rock & Recycle


– Procjena rizika od prirodnih katastrofa u zemljama OEBS regije

– Sakupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope

– Obrazovanje o upravljanju otpadom

– Marrine Litter

– Waste&Art


– Edukacija  o ambalažnom otpadu i animacija turista u opštinama Ulcinj, Tivat i Herceg Novi
(Projekat je jedan od odabranih glasanjem građana kroz kampanju “Budi odgovoran” koja se realizuje u okviru projekta “Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije”, koji se sprovodi u saradnji Vlade Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.)

– Prirodne vrijednosti Golije – preporuke za zaštitu
(Projekat je dio regionalnog projekta ,,Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“, kojeg  realizuju Mladi istraživači Srbije, WWF, Green Home i Sunce iz Splita a finansira Evropska Unija. )

– Zelena zvijezda

– Arhus centar Nikšić

– OtvOreni Nikšić – primjena savremenih komunikacionih kanala u cilju unapređenja učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja oluka u lokalnoj zajednici

– Škola humane ekologije

– Škola ekološkog aktivizma

– Škola urbane ekologije

– Evropsko partnerstvo za lokalne Zelene agende
(Ovaj projekat je finansijski podržan u okviru IPA 2008 programa – Civil Society Facility (Program podrške civilnom društvu): Podrška partnerskim aktivnostima „Životna sredina, energetska efikasnost, zdravlje i bezbijednost na radu“ )

–  Zelena agenda Crne Gore

– Stanje životne sredine u opštini Nikšić – Opasnosti i mogućnosti

– Primjena savremenih tehnologija za građanski monitoring životne nsredine

– E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori

(Servis EKOSKOP je razvijen u okviru projekta ,,Podrška građanskom aktivizmu u lokalnim zajednicama“ kojeg u partnerstvu realizovali Gradjanska AlijansaMonitoring grupa Ulcinj (MogUl) i Ekoloski pokret ,,OZON„ uz podršku Carls Stjuart MOTT fondacije. )

– Ja volim moj Nikšić,a ti?
(Projekat ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?” je pobijednik prvog Konkursu za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, koji  je raspisala pivara ,,Trebjesa”, AD Nikšić.)

– Unapređenje upravljanja posebnim prirodnim predjelom ,,Trebjesa“

–  Čišćenje dijela korita i obale rijeke Bistrice

– Elektronski biilten ,,Ekolog“

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me