ZELENA ZVIJEZDA

Zelena zvijezda je godišnja nagrada koju je Ekološki pokret ,,OZON“  na predlog Aleksandra Perovića, direktora Udruženja, uspostavio 2010. godine uz podršku tadašnjeg Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, sa ciljem da javno istakne institucije i pojedince čije aktivnosti unapređjuju kvalitet životne sredine.

Od 2011. godine Zelena zvijezda se dodjeljuje preko mreže Arhus centara, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, najreferentnijom institucijom u oblasti životne sredine i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC .

Zelena zvijezda je postala tradicionalno završno godišnje okupljanje institucija iz oblasti zaštite životne sredine i svake godine se osvježava novim kategorijama, čime se širi ekološka mreža i podstiče međusektorska saradnja.

Takođe, 2012. Zelena zvijezda je dobila svoj novi vizuelni indetitet, djelo autora Nikole Kalezića, specijaliste dizajna vizuelnih komunikacija, koji je pobijedio na Javnom konkursu i osvojio novčanu nagradu.

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me