You Are Here: Home » ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA

Ekološki pokret ,,Ozon“ trenutno ima dvije organizacione jedinice Arhus centar Nikšić i Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama, koji se nalazi u Podgorici.

Ovlašćeno lice za zastupanje je izvršni direktor, shodno Statutu Udruženja.

Savjetodavno tijelo je Savjet.

 

 

© 2013 - 2018 Ekološki pokret OZON

Scroll to top