Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju otpadom Reviewed by Momizat on . Podgorica, 31.08.2018. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl Podgorica, 31.08.2018. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju otpadom

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju otpadom

Podgorica, 31.08.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU  O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

PROGRAM JAVNE RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 10. oktobra 2018. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:

- postavljanjem Nacrt zakon o upravljanju otpadom na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;

- postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju otpadom na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;

- postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju otpadom na internet stranici Arhus centara Podgorica i Berane www.arhus-centri.org.me i Arhus centra Nikšić  www.ozon.org.me .

- u formi tribine koja će biti održana u četvrtak, 4. oktobra 2018. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 09:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o upravljanju otpadom.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 10. oktobra tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:

- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma [email protected];

- na portal E-Uprave ili

- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i  turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta zakona o upravljanju otpadom)

-  Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Igor Jovanović, e-mail [email protected] tel., 020 446 345, Fax: +382 20 446 215.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Nacrt zakon o upravljanju otpadom

Obrazlozenje Nacrta zakona o upravljanju otpadom

 

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top