You Are Here: Home » Posts tagged "Vazduh"

Godina za nama je rekordna za Ozon, spremni za još bolju 2015.

Godina 2015. za Ozon je već isplanirana i obilježiće je intenzivan terenski rad i aktivnosti u više opština, prije svega u dijelu mjerenja generisanih količina i sastava otpada kroz realizaciju regionalnog projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope”. Realizacija terenskim mjerenja počinje u februaru. Godinu će, kaže izvršni direktor Aleksandar Perović, obilježiti irealiza ...

Read more

ŠTA TREBA DA SE DESI DA SE PROBLEM AEROZAGAĐENJA U PLJEVLJIMA PREPOZNA KAO PRIORITET?

Ekološki pokret ,,OZON“ još jednom upozorava na problem aerozagađenja u Pljevljima koje ovih dana karakterišu veoma visoke srednje dnevne vrijednosti suspendovanih  čestica PM10 ,što nesporno predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Konkretno poslednjeg dana novembra u 21 h, koncentracija suspendovanih čestica PM10 bila je 516, 8 µg/m3 , što je  više od deset puta više od maksimalno dozvoljene srednje dnevne ...

Read more

U PODGORICI JUTROS KONCENTRACIJE LEBDEĆIH ČESTICA PM 10 VEĆE NEGO U PLJEVLJIMA

Ekološki pokret "OZON" smatra da je potrebno što prije uraditi Plan upravljanja vazduhom za Glavni grad Podgoricu sa čitavim setom mjera kako unaprijediti postojeće stanje, koje ovih dana karekterišu povećane koncentracije  lebdećih čestica PM10. Rezultati koji su dostupni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine http://www.epa.org.me/vazduh, putem kojeg je moguće praćenje segmenata kvaliteta vazduha sk ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top