EKOSKOP kalkulator


FAZA TESTIRANJA

Vaša zapažanja, savjete, primjedbe, kritike, predloge kako da unaprijedimo aplikaciju pa i pohvale 🙂 šaljite na  ekoskop@ozon.org.me

VAŽNO:  Za vrijeme trajanja testiranja aplikacije mogući su različiti problemi tehničke prirode koji mogu uticati na pouzdanost podataka, što treba imati u vidu prilikom korišćenja i daljeg prenošenja indormacija. Ekološki pokret ,,OZON“ poziva sve korisnike da ukoliko primjete probleme tehničke prirode ili ima ju bilo kakvu dilemu oko pouzdanosti podataka da nas kontaktiraju.

HVALA ŠTO PRATITE I PODRŽAVATE NAŠE AKCIJE:))) EKOSKOP kalkulator

je još jedna inicijativa Ekološkog pokreta ,,OZON“ kojom želimo unaprijediti način informisanja javnost o kvalitetu životne sredine, odnosno unaprijediti primjenu Arhuske konvencije u Crnoj Gori.

Imajući u vidu izražen problem povećanih koncentracija suspendovanih čestica PM 10 i uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi, što je naizraženije tokom zimskih mjeseci u opštini Pljevlja ali se dešava i drugim životnim sredinama kao što su opština Nikšić i Glavni grad Podgorica, nakon analize i kontinuiranog praćenja podataka dostupnih na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za zaštitu životne sredine došli smo na ideju da primjenom metoda Index kvaliteta vazduha – Air Quality Index (AQI) koji je razvila Američka agencija za zaštitu životne sredine prevaziđemo trenutnu situaciju u kojoj institucije sistema koje se bave javnim zdravljem ne informišu građane na koji način se zaštiti odnosno smanjiti rizik od pogoršanja zdravstvenog stanja,

Naša ideja je da oko nove EKOSKOP inicijative okupimo sve relevantne institucije koje mogu pomoći da razvijemo jedan kvalitetan online informacioni servis koji bi bio najbolji mehanizam za građanski monitoring kvaliteta životne sredine, ali i mjesto gdje bi mediji mogli crpiti provjerene informacije i unaprijediti izvještavanje o aktuelnim pitanjima, kao što je slučaj sa povećanim koncentracijama suspendovaniH čestica PM 10, polutantom sa kojim smo krenuli u razvijanje kalkulatora kvaliteta vazduha.


KAKO RADI EKOSKOP KALKULATOR?

Kalkulator je osmišljen tako da nakon unosa vrijednosti polutanta, za sada suspendovanih čestica PM10 u namjenskom polju (Vrijednost) i klika na Izračunaj, p0nudi informacije koje su osjetljive grupe, kako unesena koncentracija utiče na zdravlje, kao i upozori šta bi trebalo izbjegavati i tako zaštiti lično zdravlje.

Prikaz izgleda kalkulatora

Prikaz izgleda kalkulatora


KAKAV JE SISTEM OZNAKA ZA KONCENTRACIJE POLUTANATA ?

Primjenom metodologije Air Quality Indeksa kalkulator prepoznaje šest kategorija označenih posebnim bojama:

1) Dobar   (Zelena boja, srednja dnevna vrijednost  od 0 do 50 µg/m3 )   

2) Umjeren   (Žuta boja, srednja dnevna rijednost  od 51 do 150 µg/m3 )

3) Nezdrav za osjetljive grupe   (Narandžasta boja, srednja dnevna vrijednost od  151 do 225 µg/m)

4) Nezdrav    (Crvena boja, srednja dnevna vrijednost od 226 do 300 µg/m)

5) Veoma nezdrav    (Ljubičastva boja, srednja dnevna vrijednost od 301 do 450 µg/m)

6) Opasan   (Bordo boja, srednja dnevna vrijednost od 451+ µg/m)


ŠTA JE JOŠ VAŽNO ZNATI?

Suspendovane čestice sa dijametrom manjim od 10 μm su među najopasnijim zagađujućim materijama u vazduhu.

One prilikom udisanja utiču na otpornost respiratornog sistema i deponuju se u najdubljim djelovima pluća.

Zdravstveni problemi otpočinju kada organizam počne da se brani od ovih stranih tijela (čestica).

Čestice krupnijeg promjera PM10 mogu izazvati ili pogoršati astmu, bronhitis i druga oboljenja pluća, a samim tim smanjuju ukupnu otpornost organizma.

Iako suspendovane čestice PM10 negativno utiču na cjelokupnu populaciju, naročito ugrožene kategorije predstavljaju djeca, trudnice, stari i bolesni.

Studije podržane od Svjetske zdravstvene organizacije iako ne mogu pokazati jasnu uzročno-posljedičnu vezu između određenih zdravstvenih problema i povećanih koncentracija suspendovanih čestica (prevashodno zbog različitog hemijskog sastava i promjera čestica) slažu se u tome da ne postoji koncentracija koja bi se mogla proglasiti bezbjednom za zdravlje ljudi.  


 

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me