Unaprijediti kvalitet šuma u cilju ublažavanja klimatskih promjena Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5008" align="aligncenter" width="700"] Neophodno izvršiti sanaciju i obnovu šuma - detalja sa Ćemovskog polja (Foto: Rajko Papović)[/cap [caption id="attachment_5008" align="aligncenter" width="700"] Neophodno izvršiti sanaciju i obnovu šuma - detalja sa Ćemovskog polja (Foto: Rajko Papović)[/cap Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Unaprijediti kvalitet šuma u cilju ublažavanja klimatskih promjena

Unaprijediti kvalitet šuma u cilju ublažavanja klimatskih promjena

Neophodno izvršiti sanaciju i obnovu šuma - detalja sa Ćemovskog polja (Foto: Rajko Papović)

Neophodno izvršiti sanaciju i obnovu šuma – detalja sa Ćemovskog polja (Foto: Rajko Papović)

Ekološki pokret ,,OZON“ povodom 21. marta – Svjetskog dana šuma javno poziva Vladu Crne Gore, konkretno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, da u cilju obilježavanja 25 godina od usvajanja žabljačke deklaracije kojom je Crna Gora proglašena prvom ekološkom državom na svijetu, konkretnim aktivnostima doprinesu unapređenju kvaliteta šuma čija je uloga u kontekstu kvaliteta života u urbanim i ruralnim područjima od neprocjenjive vrijednosti.

Kako je ublažavanje klimatskih promjena nešto što predstavlja globalni izazov, gdje je uloga šuma pa i drveća izvan šumskih kompleksa od velikog značaja a što je različitim strateškim i akcionim planovima definisano kao bitno i u Crnoj Gori, smatramo da bi za obilježavanje 25-togodišnjice proglašenja ekološke države najedekvatnije bilo organizovati čitav niz akcija pošumljavanja u sva tri regiona, u kojima bi učestvovali i javni namještenici ali i parlamentarci, koji kao da su zaboravili odgovornost Skupštine Crne Gore u očuvanju ustavne odrednice koju je upravo ta institucija usvojila.

Uzimajući u obzir posledice višedecenijskih problema kakvi su nelegalna i nenamjenska sječa, smanjivanje zelenih pojasa u urbanim zonama, nestručno i stihijsko pošumljavanje, čime su učinjene trajne ekološke i ekonomske štete, predlažemo da se našoj inicijativi pristupi veoma ozbiljno i da se oformi multidiscilinarni i međusektorski koordinacioni tim čija bi odgovornost bila sagledati sve činjenice i predložiti način na koji bi se radilo na sanaciji i obnovi šuma, sa posebnom pažnjom na ublažavanju klimatskih promjena sa čim smo već počeli da se suočavamo.

Šume stradaju usled antropogenioh i prirodnih pritisaka - Detalja sa Čemovkog polja (Foto: Rajko Papović)

Šume stradaju usled antropogenioh i prirodnih pritisaka – Detalja sa Čemovkog polja (Foto: Rajko Papović)

Imajući u vidu i da je Crna Gora prihvatila ciljeve globalnog dogovora na konferenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama COP 21, održanoj u Parizu u decembru prošle godine, kao i da su pripreme za otvaranje poglavlja 27 u provesu pregovora sa EU u toku, jedna ovakva nesporno korisna inicijativa ide u prilog i svemu tome, pa ne vidimo ama baš nijedan razlog zbog koga ne bi bila prihvaćena i realizovana tokom ove jubilarne godine, osim ukoliko se pravi izlazna strategija za odustajanje od najhumanije ideje i najbolje razvojne šanse kakva je ekološka država.

U obavezi smo ukazati da je poslednih 25 godina čitavim nizom pogrešnih, pa čak i štetnih odluka, ova ustavna odrednica kontinuirano obesmišljavana i korišćena jedino u makretinške svrhe, često i manipulativno prilikom predizbornih kampanja i da se od takve pogubne prakse mora odustati ukoliko se misli o interesu sadašnjih i budućih generacija i kvalitetu života na ovim prostorima.

Ekološki pokret ,,OZON“ kao i uvijek ostaje otvoren za svu dalju komunikaciju oko ove inicijative, uključujući i dodatnu argumentaciju, iako smo više nego sigurni da će donosiocima odluka na najvećem nivou biti jasno zbog čega su zabrinuti svi oni kojima je zdravlje ljudi, kvalitet životne sredine i interes generacija koje dolaze ispred privatnog ili uskopartijskog.

Ekološki pokret ,,OZON“

About The Author

Number of Entries : 543

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top