You Are Here: Home » Articles posted by aleksandar
aleksandar

Number of Entries : 608

OČIŠĆEN DIO OBALE RIJEKE BISTRICE

    Ekološki pokret ,,Ozon1 organizovao je akciju čišćenja obala i dijela korita rijeke Bistrice u neposrednoj blizini Gordinog mosta, čime je dat doprinos obilježavanju Međunarodnog dana čistih obala u Crnoj Gori. U akciji koju je logistički podržala Opština Nikšić, učestvovali su i volonteri Saveza izviđača Crne Gore, nevladinih organizacija Korina, Eko bonton i Eko patriotizam, kao i građani Ni ...

Read more

,,Ozon” predložio Službu zaštite i spašavanja za nagradu oslobođenja Nikšića

Ekološki pokret ,,Ozon“ uputio je Skupštini opštine Nikšič, predlog za kandidaturu Službe zaštite i spašavanja za nagradu oslobođenja Nikšiča za 2021. godinu. U periodu od 1. januara do 1. septembra 2021. godine Služba zaštite i spašavanja imala je ukupno 865 intervencija, od čega, u periodu 1. jula do 1. septembra, čak 484 intervencije. Sve intervencije su bile iz domena poslova Službe (požari na otvorenom ...

Read more

Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! !

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha u periodu od 1. do 25. avgusta, tokom kojeg je bio veliki broj požara na teritoriji opštine Nikšić registrovala je : -          165 satnih koncentracija suspendovanih PM10 čestica, iznad zakonom dozvoljene maksimalne vrijednosti od 50 µg/m3 -          Od toga su 53 satne vrijednosti bile u granicama  od 90 do 180 µg/m3, što je visoko zagađenje vazduha -          A ...

Read more

Ekocid u Nikšiću opasnost po javno zdravlje

Ekološki pokret ,,Ozon” upozorava  građane Nikšića da je trenutno Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3),po poslednjem očitavanju Državne mreže za monitoring kvaliteta vazduha od 10 h tačno 207, 3 µg/m3 pa se shodno savjetima Instituta za javno zdravlje preporučuje svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše ...

Read more

,,Ozon” poziva Vladu da raspiše nagrade za informacije o podmetačima požara

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da uspostavi nagradni fond za informacije o podmetačima požara koji ugrožavaju javno zdravlje i izazivaju nemjerljivu ekosistemsku i ekonomsku štetu u Crnoj Gori. Imajući u vidu da postoje realne pretpostavke da je većina požara posledica ljudskog faktora, smatramo da je potrebna sistemska strategija kojom bi se dugotrajno moglo uticati na sprečavanje katastrof ...

Read more

I građanima Podgorice ugroženo zdravlje

Ekološki pokret ,,Ozon“ upozorava i građane Glavnog grada Podgorice na trenutnu ugroženost zdravlja kao posledice visokog zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3) Po podacima Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha od 12 h zabilježena satna koncentracija  PM10 čestica je veća od 90 µg/m3   pa se shodno preporukama Instituta za javno zdravlje preporučuje svima, a naročit ...

Read more

Građanima Nikšića i danas ugroženo zdravlje

Ekološki pokret ,,Ozon“ upozorava građane Nikšića na opasnost od aerozagađenja, koje je danas prisutno i poziva na odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju. Po zvaničnim podacima Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha trenutno je visoki indeks , što podrazumijeva  visoko zagađenje vazduha (satne koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3), pa se shodno preporukama Instituta za javno zdravlje,pre ...

Read more

Nikšićani žrtve ekocida i neefikasnog sistema

Ekološki pokret ,,Ozon“ upozorava građane Nikšića na ugroženost javnog zdravlja zbog aerozagađenja, uzrokovanog velikim brojem požara na teritoriji opštine. Trenutno smo shodno podacima Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, izloženi visokom zagađenju vazduha, što podrazumijeva satnu koncentraciju   PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3. Shodno tome potrebno j ...

Read more

Očišćena rešetka na ulaznoj građevini HE „Perućica“ u Norinu

Elektroprivreda Crne Gore i Ekološki pokret ,,Ozon“, u saradnji sa licenciranom firmom ,,Planirar”. treču godinu za redom realižzovali su akciju uklanjanja komunalnog otpada sa rešetki Ulaznoj građevini HE „Perućica“ u Norinu. Akcija je dio procesa čišćenja  hidroenergetskog sistema u Nikšićkom polju. Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon" ukazao je da je prisustvo velikih količina otpada u ...

Read more

Direktor Ozona u radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Odlukom Ministarstva kapitalnih investicija Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon", izabran je na predlog naše organizacije za članstvo u Radnoj grupi  za izadu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao jedan od predstavnika/ca nevladinih organizacija. Ekološki pokret ,,Ozon" predao je,  shodno javnom pozivu kojeg je raspisalo Ministarsvo , svu traženu dokumentaciju, što je bio uslov z ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top