Javna rasprava o nacrtu Zakona o stranim i invazivnim vrstama Reviewed by Momizat on . Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javna rasprava o nacrtu Zakona o stranim i invazivnim vrstama

Javna rasprava o nacrtu Zakona o stranim i invazivnim vrstama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU ZAKONA O STRANIM I INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA

PROGRAM JAVNE RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 7. juna 2018. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:

- postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma

- postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na portalu e-Uprave 

- postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na internet stranici Arhus centra Crne Gore  i Arhus centra Nikšić .

- u formi tribine koja će biti održana u petak 18. maja 2018. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 9:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 7. juna tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:

 - na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma [email protected];

- na portal E-Uprave ili

- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama

 - Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Jelena Radević, e-mail [email protected] tel. 020 446 238.

Podgorica, 27.04.2018. godine

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

Nacrt Zakona o stranim i nvazivnim stranim vrstama

Obrazlozenje

About The Author

Number of Entries : 614

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top