You Are Here: Home » EKOSKOP info (Page 5)
Najava akcije i konferencije za novinare Koalicije za održivi razvoj

Najava akcije i konferencije za novinare Koalicije za održivi razvoj

Koalicija za održivi razvoj (KOR) koja okuplja građanske ekološke aktiviste iz svih krajeva Crne Gore organizovaće u petak 23. avgusta, konferenciju za novinare ispred zgrade Skupš ...

EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

Elektroprivreda Crne Gore i Ekološki pokret ,,Ozon“ realizovali su akciju uklanjanja otlada sa rešetki u Norinu, čiji je cilj bio skratanje pažnje javnosti na potrebu zaštite nikši ...

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki pokret ,,Ozon" podnio je danas Inicijativu za inspekcijski nadzorr, povodom prijave građana o ekološkom incidentu u mjestu Male Rose, gdje se znaćajna količina zemljišta o ...

Crni petak

Crni petak

,,Država to sam ja.” (L'état c'est moI)                                                                                      Luj X1V Ubijeđen sam da je prije 27 godina teško bilo i ...

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Ekološki pokret ,,Ozon" je danas podnio Inicijativu za inspekcijski nadzor  povodom zagađivanja rijeke Jelovice Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore. Kako smo informisani od gr ...

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora  malih hidroelektrana

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora malih hidroelektrana

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da upozna  javnost sa porijeklom imovine investitora koji su sagradili ili grade malehidroelektrane, kako bi se znalo kako su došli d ...

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Ekološki pokret ,,Ozon“ "uz podršku WWF Adrija organizovao je na Manitovcu, na rijeci Zeti  globalni događaj otvorenog karaktera “Big jump" (Veliki skok), koji je imao za cilj da p ...

FOTO IZAZOV: Aktivno proljeće, biciklom mapiraj smeće

Ekološki pokret ,,OZON“, Biciklo.me, Lake fest i Zeta ekosport raspisuju Foto izazov ,,Aktivno proljeće, biciklom mapiraj smeće“, za najefektniju fotografiju nepravilno odloženog otpada na kojem mogu učestvovati svi koji voze biciklo i bave se fotografijom, bez obzira da li su profesionalci ili rekreativci. Ovom aktivnošću počinje realizacija inicijative Evropska sedmica za smanjenje otpada (European Week f ...

Read more

Prijavite EKOKRIMINAL Upravi za inspekcijske poslove

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva građane da putem platforme Uprave za inspekcijske poslove koju čine telefonski broj 080 555 555 i e-adresa: prijave@uip.gov.me  ili našeg online servisa EKOSKOP   i e-adresa: ekoskop@ozon.org.me prijave slučajeve koje ulaze u domen ekokriminala. Pošto je ekokriminal, ne samo po našem mišljenju, uzeo maha kako u šumskim kompleksima, tako i u urbanim sredinama, vjerujemo da inst ...

Read more

Bazne stanice mobilne telefonije na teritoriji opštine Nikšiću

Ekološki pokret ,,OZON" je postupajući kao zainteresovana javnost po Zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu UP/Io Br.o7-353-30 od 15.08.2013. godine, koji je podnio investitor MTEL D.O.O. Društvo za telekomunikacije iz Podgorice za projekat Bazne stanice NK39 Kličevo, u ulici Školska bb, na katastarskoj parceli broj 2241 KO Kličevo u Nikšiću, a shodno Zakonu o procjeni uticaja ...

Read more

EKOSKOP novi online servis

Ekološki pokret ,,OZON" nakon platforme i aplikacije Clean Green za andriod uređaje za mapiranje divljih deponija koje su razvijene u partnerstvu sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori,   nastavlja sa primjenom savremenih tehnologija u svrhu podizanja svijesti javnosti o važnosti životne sredine i pojedinačne odgovornosti za ukupno stanje. Nova aplikacije EKOSKOP je jednost ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top