Anarhija na autoputu – ugrožena životna sredina , zdravlje ljudi i bezbjednost učesnika saobraćaja Reviewed by Momizat on . Nevladine organizacije Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora koje u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora realizuju aktivnosti građanskog mo Nevladine organizacije Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora koje u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora realizuju aktivnosti građanskog mo Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Anarhija na autoputu – ugrožena životna sredina , zdravlje ljudi i bezbjednost učesnika saobraćaja

Anarhija na autoputu – ugrožena životna sredina , zdravlje ljudi i bezbjednost učesnika saobraćaja

Deponovani ,aterijal na lijevoj obali Tare

Nevladine organizacije Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora koje u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora realizuju aktivnosti građanskog monitoringa uticaja projekta izgradnje autoputa Bar-Boljari, prioritetne dionice Skomovac – Mateševo,  tokom poslednjeg terenskog obilaska utvrdili su čitav niz problema koji nesporno imaju negativne efekte na ekosistem predmetnog područja na kom se intezivno izvode građevinski radovi.

I ovog puta na svim tzv privremenm lokacijama  za deponovanje građevinskog otpada na prioritetnoj dionicii Smokovac – Mateševo,  uočeno je da  nema obezbjeđenog prostora, da se ne vrši mjerenje i evidencija tokom deponovanja građevinskog  otpada,  da nema čuvarske službe, što je zakonska obaveza, da je sve izražeiji problem prašine, što će biti sve prisutniji trend imajući u vidu predstojeći period godine.

Sem vidljivog i kontinuiranog  problema nepravilnog upravljanja svim vrstama otpada koji se  generišu i nekontrolisano odlažu duž cijele trase, gdje su dominantno prisutni građevinski otpad i iskopi ali u velikoj mjeri i metalni, drvni i komunalni otpad,  izražen je i problem bezbjednosti  učesnika saobraćaja tokom transporta otpada na različite destinacije.

Predstavnici ekoloških NVO prisustvovali su situaciji kada je kamion firme SS Alga, koji je bio  pun metalnog otpada  izašao sa saobraćajnice, prilikom čega je značajan dio otpada  pretovaran  iz duple prikolice kako bi se to teretno vozilo vratio u bezbjedno stanje.

Kamion sa metalnim otpadom

Kamion sa metalnim otpadom firme SS Alga

Uopšte karakteristika saobraćaja na tom području je veliki broj kamiona sa duplim prikolicama, koji ionako oštećen i za takvu namjenu neprilagođen put, predstavljaju opasnost za mala putnička vozila, ali i sopstvenu bezbjednost.

Ono što je takođe, sve izraženiji problem jeste vidljiva devastacija šuma koje su na trasi autoputa I neposrednoj blizini , što je osnovano sumnjamo  šumska krađa, jer su ,,izmetrena” drva pored saobraćajnice, nedoznačena ali pripremljena za prodaju.

Izmedju Pajkovog vira i Veruse sa druge strane puta

Neplanski posjećena šuma sporni pristupni put

I način na koji se kanališu ocjedne vode sa ovog otvorenog gradilišta upozorava da je potrebno redovno vršiti praćenje kvaliteta površinskih ali I podzemnih voda I o tome redovno informisati javnost, što sada nije sliućaj.

Potpuno je jasno da izostaje kvalitetan nadzor na trasi autoputa i da je se mjere za smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu ne primjenju na adekvatan način, čime se obesmišljava ekološka saglasnost.

O svim uočenim  problemima obaviještne su nadležne institucije, pa su konkretno inicijative za inspekcijaski nadzor upućene Upravi policije, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i Ministarstvu održivog razvoja I turizma

Takođe, istim institucijama putem zahtjeva za Slobodan pristup informacijama traženi su i zapisnici I informacije šta je urađeno u vezi već podnesenih inicijativa za inspekcijski nadzor u vezi istih ekoloških problema, obzirom da ni posle više od mjesec dana od upućivanja, nijesu dostavljeni podnosiocima.

About The Author

Number of Entries : 622