Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! ! Reviewed by Momizat on . Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha u periodu od 1. do 25. avgusta, tokom kojeg je bio veliki broj požara na teritoriji opštine Nikšić registrovala je : Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha u periodu od 1. do 25. avgusta, tokom kojeg je bio veliki broj požara na teritoriji opštine Nikšić registrovala je : Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! !

Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! !

green-eco-marketing

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha u periodu od 1. do 25. avgusta, tokom kojeg je bio veliki broj požara na teritoriji opštine Nikšić registrovala je :

-          165 satnih koncentracija suspendovanih PM10 čestica, iznad zakonom dozvoljene maksimalne vrijednosti od 50 µg/m3

-          Od toga su 53 satne vrijednosti bile u granicama  od 90 do 180 µg/m3, što je visoko zagađenje vazduha

-          A 12 satnih koncentracija prelazilo je 180 µg/m3 što je veoma visoko zagađenje vazduha

-          Najveca satna koncentracija bila je 23.avgusta u 8 h i iznosila je 277, 4 µg/m3

Ekološki pokret ,,Ozon” je u okviru svog programa za građanski monitoring ,,Ekoskop” kontinuirano pratio stanje i informisao građane , prenoseći preporuke koje je dao Institut za javno zdravlje Crne Gore, kako bi smanjili posledice ekocida kojima su bili izloženi građani Nikšića.

Tokom perioda praćenja imali smo više od 100 medijskih pojavljivanja, a broj ljudi do kojih su došle naše objave na društvenim mrežama je više od 30.000 .

Posjećivali smo teren i imali stalnu komunikaciju sa Službom zaštite i spasa opštine Nikšić, koju ćemo kandidovati za 18. septembarsku nagradu, dobrovoljnim vatrogasnim društvom Brestica, lokalnom samoupravom na čelu sa Predsjednikom Markom Kovačevićem, kako bi na najbolji način mogli analizirati uzroke aerozagađenja, što je preduslov za predloge kako unaprijediti sistemsku zaštitu i prepoznate rizike i potrebe lokalne zajednice.

Planiramo da pripremio niz konkretnih predloga za unapređenje sistemskog odgovora na ovakve pojave, koje su ugrozile javno zdravlje i izazvale trajne i ozbiljne ekosistemske i ekonomske štete, na čijem ćemo tačnom utvrđivanju insistirati.

Na kraju, izražavamo žaljenje zbog neadekvatnog ponašanja nadležnih institucija koje su naročito u vremenu izražene zdravstvene krize, izazvane korona virusom, morale uložiti dodatne napore kako bi javnim angažmanom i medijskom prisutnošću pokušale doprinijeti smanjenju rizika po javno zdravlje i životnu sredinu, a što je izostalo i ovog puta.

Kiša je zaustavila požare, ali nije sprala odgovornost od onih koji su i ekocid iskoristili za profitiranje, da li finansisjko ili politikantsko potpuno je nebitno.

About The Author

Number of Entries : 622