Uspješno realizovana akcija ,, (U)baci PET opet “ Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6479" align="aligncenter" width="700"] Promo štand iu Voliju u Baru[/caption] Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore re [caption id="attachment_6479" align="aligncenter" width="700"] Promo štand iu Voliju u Baru[/caption] Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore re Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Uspješno realizovana akcija ,, (U)baci PET opet “

Uspješno realizovana akcija ,, (U)baci PET opet “

bar Voli

Promo štand iu Voliju u Baru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizuje projekat UNEP Marine Litter, koji se finansira u okviru Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme).  Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom iz mora kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP Marine Litter projekat, koji je počeo sa realizacijom u aprilu 2018. godine i traje do jula 2019. godine, obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora.

U okviru ovog projekta, Javno preduzeće, u saradnji sa NVO “OZON” i supermarketima „Voli“ I „Aroma“ realizovala je akciju “ (U)baci PET opet ” u Budvi, Baru, Herceg Novom i Kotoru, koja ima za cilj upoznavanje javnosti sa modelom depozitnog sistema vraćanja plastičnog ambalažnog otpada,  kroz pokaznu simulaciju tog procesa u praksi.

HN Aroma

Detalj sa akciije ispred Arome u Herceg Novom

Na ovaj način u praksi je izvršena pratčna vježba simulacija ručnog preuzimanja otpadne PET ambalaže, što je jedna od opcija definisanih Hrvatskim modelom depozitnog sistema vraćanja.  Otpadna PET ambalaža  odlagana je u namjenske providne kese (spremnike) , privremeno čuvana u namjenskoj posudi za PET, a nakon završetka predate u reciklažno dvorište u Podgorici.

arombd 2

Detalj  sa akcije ispred Arome u TQ Plazza u Budvi

Akcija simbolično nazvana ,,(U)baci PET opet” i sa odgovarajućim brendingom, imala je dobar odziv građana, pa je tokom trajanja sakupljeno oko 1.000 komada PET boca, koje su predate u reciklažni centar u Podgorici, na način propisan zakonom. Čepovi su odvojeni posebno i biće  predati kroz akciju ,,Čep za život lijep”, u kojoj učestvuje  i JP Morsko dobro.

Tokom trajanja akcije podijeljeno je ukupno oko 250 promo materijala (majica, kapa, cegera)  sa logom akcije, kao i edukativno-informativna brošura , urađena dvojezično zbog prisustva velikog broja turista tokom ljetnje sezone.

Voli Radanovici

Detalj sa akcije ispred Volija u Radanovićima

Shodno navedenim iskustvima iz prakse realiizacije akcije ,,(U)baci PET opet”, a u susret usvajanju novog Zakona o upravljanju otpadom, koji će ponuditi navedenu šemu depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada,vjerujemo da je potrebno raditi na proširenoj odrgovornosti proizvođača i uvoznika, pošto bi taj segment procesa sakupljanja i recikliranja plastične PET ambalaže morao biti potpuno funkcionalan  u budućnosti.

Svakako da je neophodno obezbijediti i odgovarajyću infrastrukturu u supermarketima, a tu kao optimalan model, vidimo korišćenje pametnog sistema za odlaganje PET-a, uz raznoliku lepezu subvencionih akcija, poput zamjene za hranu za kućne ljubimce,  umanjenje računa shodno vrijednosti predate PET ambalaže npr. po modelu kartica za kupce, nagradnih igara i sl.

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top