Botanička bašta u dvorištu škole: Praktična nastava i uživanje u prirodi Reviewed by Momizat on . Maslina. Šipak. Breza... Neka voćka... hm, ne znam koja je ovo biljka... ovu igru pogađanja sam počela igrati ulaskom u dvorište Osnovne škole "Pavle Rovinski", Maslina. Šipak. Breza... Neka voćka... hm, ne znam koja je ovo biljka... ovu igru pogađanja sam počela igrati ulaskom u dvorište Osnovne škole "Pavle Rovinski", Rating: 0
You Are Here: Home » Misli zeleno » Botanička bašta u dvorištu škole: Praktična nastava i uživanje u prirodi

Botanička bašta u dvorištu škole: Praktična nastava i uživanje u prirodi

Maslina. Šipak. Breza… Neka voćka… hm, ne znam koja je ovo biljka… ovu igru pogađanja sam počela igrati ulaskom u dvorište Osnovne škole „Pavle Rovinski“, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, gdje je nedavno zasađeno 30 različitih odraslih stabala, koja će biti dio buduće botaničke bašte.

Botanička bašta je, po Wikipediji, naučno-istraživačka, nastavna i kulturno-prosvjetna ustanova u kojoj se nalaze kolekcije živih biljaka koje reprezentuju raznovrsnost i bogatstvo biljnog svijeta na Zemlji.

U Crnoj Gori postoji jedna – botanička bašta porodice Kovačević, u Grahovu (lokalitet Čeline).

Botanička bašta u Grahovu

Upravo je činjenica da Crna Gora ima samo jednu botaničku baštu, bila dodatan motiv za nadležne u kompaniji Elko Tim, koja je inicijator formiranja takve bašte u Podgorici, u dvorištu OŠ „Pavle Rovinski“.

„Za ovu godinu smo planirali sadnju 22 stabla u čast 22 godine od osnivanja kompanije Elko Tim, kao dio naše brige o životnoj sredini. Razmišljajući dublje o toj ideji i konsultujući se sa ljudima iz struke, a tu prije svega mislim na zaposlene u kompaniji Ekoplant, došlo se na ideju da 22 stabla budu početni korak nekog većeg plana, a to bi u našem slučaju bilo formiranje arboretuma (botaničke bašte). Kada smo saznali da na teritoriji Crne Gore postoji samo jedna botanička bašta, to nam je dalo još veći podstrek da realizujemo ovu ideju“, kaže Igor Majer, projekt menadžer u kompaniji.

Najveći izazov kod formiranja botaničke bašte je briga o biljkama, odnosno redovno i plansko zalivanje, objašnjava on. Zbog toga je botaničku baštu nemoguće oformiti na nekoj javnoj površini bez sistema navodnjavanja i svakodnevne brige. Tako je izbor pao na OŠ „Pave Rovinski“.

Elko Tim je i ranije, na različitim poljima, sarađivao sa tom školom. Dodatno, kaže Majer, u pitanju je jedna od rijetkih ustanova koja ima uređene i dobro održavane zelene površine.

„Velike zasluge idu domaru škole“, dodaje on.

Ta škola je izabrana i zbog sistema navodnjavanja, koji u dvorištu škole funkcioniše već nekoliko godina i u čijem je finansiranju učestvovao i Elko Tim kroz djelimično finansiranje i rad.

Formiranju botaničke bašte se pristupa planski. U ovom slučaju, prema riječima Majera, detaljan projekat arboretuma uradila je kompanija Ekoplant.

„Svaka biljka je pažljivo odabrana i pripada joj određeno mjesto u dvorištu“, kaže Majer.

Kompletan projekat će biti dat OŠ „Pavle Rovinski“ na početku školske godine, tako da budući donatori, ukoliko žele da se uključe u ovu akciju, znaju koju biljku mogu zasaditi i gdje je njeno mjesto.

„Planirano je da se sadnja u arboretumu kompletira u pet faza u periodu od pet godina, pod uslovom da cijeli projekat finansira Elko Tim. Moguće je ubrzati stvari i ovaj projekat ranije završiti, ali je u tom slučaju neophodna pomoć i drugih kompanija ili šire zajednice“, dodaje Majer.

U prvoj fazi formiranja bašte zasađena su 22 stabla koje je donirao Elko Tim i osam stabala koje je donirao Ekoplant.

Domar škole na Starom aerodromu je prošao obuku za održavanje tih 30 stabala, ali će baštu povremeno obići i pružiti stručnu pomoć i osoblje Ekoplanta.

Kada u arboretumu bude dovoljno biljaka, planirano je da djeca i iz drugih osnovnih škola dođu organizovano i održe čas u prirodi, gdje bi sa svojim nastavnicima mogli da diskutuju o biljnim vrstama sa svih kontinenata i obje hemisfere.

U jednoj od narednih faza je, kaže Majer, planirano i postavljanje natpisa pored svake biljke sa njenim latinskim i narodnim imenom, kao i sa detaljnim opisom odakle biljka potiče i koje su njene glavne karakteristike.

Kako će tek tada biti zanimljiva igra pogađanja! Pa još u društvu ;)

About The Author

Number of Entries : 20

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top