Vlada da obezbjedi sredstva za remedijaciju zemljišta na Mislovom dolu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6541" align="aligncenter" width="768"] Neuređeno gradsko smetlište ,,Mislov do"[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon” poziva Vladu da u budž [caption id="attachment_6541" align="aligncenter" width="768"] Neuređeno gradsko smetlište ,,Mislov do"[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon” poziva Vladu da u budž Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Vlada da obezbjedi sredstva za remedijaciju zemljišta na Mislovom dolu

Vlada da obezbjedi sredstva za remedijaciju zemljišta na Mislovom dolu

Mislov do _ novo

Neuređeno gradsko smetlište ,,Mislov do“

Ekološki pokret ,,Ozon” poziva Vladu da u budžetu za 2022. godinu obezbjedi sredstva za remedijaciju zemljišta na neuređenom gradskom smetlištu ,,Mislov do” u Nikšiću, kako bi se riješio jedan od najvećih ekoloških problema u opštini na kojem je deponovano, po našim projenama, oko 450.000 tona različitih vrsta otpada

Uvidom u analize koje je uradio Centar za ekotoksikološka istraživanja Crne Gore (CETI), a što je dio postupka utvrđivanja odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je inicirao Ekološki pokret ,,Ozon”, dobili smo potvrdu naših sumnji da zemljište na neuređenom gradskom smetlištu ,,Mislov do” , koje se koristi od 2003. godine, ne odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovoo ispitivanje, zbog povećanog sadržaja kadmijuma, olova, hroma, bakra, cinka, bora, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i PCB kongenera u odnosu na propisane vrijednosti.

Kako jje riječ o ozbiljnoj investiciji, koje nema u budžetu opštine Nikšić, ozbiljnom ekološkom problemu koji ugrožava javno zdravlje i kvalitet životne sredine , smatramo da se u državnom budzetu za 2022. godinu morala prepoznati potreba remedijacije nejveće neuređene deponije u Crnoj Gori, gdje je dovožen potpuno nezakonito miješani otpad i iz drugih opština, kao i iz privrednih subjekata koje se bave prehrambenom proizvodnjom, vojni otpad, kanalizacioni mulj i još mnogo toga.

Državni budžet mora pratiti potrebe građana, a remedijacija zemljišta je preduslov za trajno zatvaranje neuređenog gradskog smetlišta ,,Mislov do”, pa se nadamo da će Vlada prihvatiti naš predlog i na taj način donekle nadomjestiti nedostatak proaktivnog pristupa u komunikaciji sa zainteresovanom javnošću tokom izrade budžeta, što u budućnosti ne bi više smjelo da izostane.

Izvještaji rezultata ispitivanja CETI-ja nesporno otvaraju mogućnost Osnovnom državnom tužilaštvu, da shodno službenim ovlašćeninjima pokrene odgovarajuće procedure za odgovorna lica u prethodnim lokalnim samoupravama i komunalnom preduzeću, što je i bio cilj našeg zahtjeva za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kojeg smo u junu mjesecu uputili Agenciji za zaštitu životne sredine.

Na kraju, vjerujemo da je došlo vrijeme da se građanima Nikšića obezbijedi garantovano pravo na zdravu životnu sredinu, uspostavi održiv i zakonski utemeljen sistem upravljanja otpadom, što je u skladu sa standardima na koje se poziva i Vlada u programu ,,Evropa sad”, a to je nemoguće bez remedijacije  ,,Mislovog dola”, koji je simbol za nebrigu prema ljudima i prirodi i izgrugivanje sa ekološkom državom.

About The Author

Number of Entries : 622