Turisti sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada Reviewed by Momizat on . Turisti su, tokom pet vikenda u julu i avgustu, na četiri crnogorske plaže sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada, od čega je najviše plastične ambalaže. Turisti su, tokom pet vikenda u julu i avgustu, na četiri crnogorske plaže sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada, od čega je najviše plastične ambalaže. Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Turisti sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada

Turisti sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada

Turisti su, tokom pet vikenda u julu i avgustu, na četiri crnogorske plaže sakupili preko 5.000 komada ambalažnog otpada, od čega je najviše plastične ambalaže.

Akciju prikupljanja ambalažnog otpada Ekološki pokret Ozon je organizovao u saradnji sa operaterom ambalažnog otpada, kompanijom Recomont DOO. Projekat „Selektivno sakupljanje ambalažnog otpada i edukacija“ je realizovan od 26. jula do kraja avgusta. Cilj projekta je bio doprinos uspostavljanju pravilnog sistema upravljanja ambažalnim otpadom i edukacija korisnika plaža o separatnom odlaganju ambalažnog otada i reciklaži.

Projekat je realizovan u opštinama Herceg Novi, Budva, Tivat i Ulcinj, na plažama sa Plavom zastavicom Njivice, Queen of Montegro, Plavi horizont, Safari beach. Promoteri su tokom pet vikenda, boraveći na plažama po četiri sata, ostvarili neposrednu komunikaciju sa preko 2.000 turista i podijelili 400 promotivnih majica kao nagrade za odgovoran odnos prema životnoj sredini.

Partneri na projektu će pažljivo analizirati cijeli sistem upravljanja ambalažnim otpadom na plažama sa Plavom zastavicom, u planu je da od sakupljača otpada dobiju podatke o ukupnim količinama koje su generisane na prostoru na kojem je realizovan projekat, kako bi dali preporuke kako unaprijediti stanje i povećati efikasnost svih učesnika.

Projekat je u Herceg Novom, Tivtu i Budvi upotpunjen projektom „Svaka limenka se računa“, čiji je nosilac Fondacija Recan iz Beograda, a gdje su Recomont i Ozon takođe partneri.

Projekat „Svaka limenka se računa“ tretira amabalažu od aluminijuma, odnosno limenke, koje su animirani turisti mogli sami tretirati u namjenskim presama.

Recomont i Ozon su na projektu angažovali studente, u najvećoj mjeri sa Metalurško-tehnološkog fakulteta, koji tokom studija i uče o upravljanju otpadom, što je još jedna vrijednost jer su ti mladi ljudi imali mogućnost da kroz upotpune teorijska znanja i daju ideje kako da se stanje u dijelu uspravljanja ambalažnim otpadom unaprijedi.

Ulcinj treba da iskoristi mogućnosti reciklaže

Na Velikoj plaži u Ulcinju postoji veliki potencijal za valorizaciju ambalažnog ali i drugih vrsta otpada koji se mogu ponovo upotrijebiti, smatraju u Ozonu.

Ogroman broj turista, velika površina plaža, pristupni putevi, solidna infrastruktura kada su posude za selektivno odlaganje otpada u pitanju, naročito na plažama sa Plavom zastavicom kao što je Safari beach, sve su to više nego dobri preduslovi da se selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim daljim tretmanom kroz proces reciklaže iskoriste značajne količine koje se generišu tokom ljetnjeg perioda, naročito tokom avgusta mjeseca kada je špic sezone„, kazao je izvršni direktor Ozona Aleksandar Perović.

U Ozonu žele da već sljedeće godine pomognu da se napravi akcioni plan za upravljanje ambalažnim otpadom na tom prostoru, uz uključivanje reciklera i javnog komunalnog preduzeća u sami proces planiranja.

„Na taj način bismo mogli na kraju preciznim podacima provjeriti naše tvrdnje i dokazati da je riječ o ozbiljnom potencijalu koji se ne bi smio potcjenjivati“, kazao je Perović.

 

About The Author

Number of Entries : 20