,,Ozon“ traži od nadležnih organa da reaguju povodom ekocida na ,,Mislovom dolu“ Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,Ozon“  nastavio je sa aktivnostima u cilju zatvaranja neuređenog gardskom smetlišta ,,Mislov do“ i utvrđivanja odgovornosti za štetu učinjenu Ekološki pokret ,,Ozon“  nastavio je sa aktivnostima u cilju zatvaranja neuređenog gardskom smetlišta ,,Mislov do“ i utvrđivanja odgovornosti za štetu učinjenu Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » ,,Ozon“ traži od nadležnih organa da reaguju povodom ekocida na ,,Mislovom dolu“

,,Ozon“ traži od nadležnih organa da reaguju povodom ekocida na ,,Mislovom dolu“

Ekološki pokret ,,Ozon“  nastavio je sa aktivnostima u cilju zatvaranja neuređenog gardskom smetlišta ,,Mislov do“ i utvrđivanja odgovornosti za štetu učinjenu životnoj sredini javnom zdravlju.

,,Uputili smo još jednu u nizu  inicijativa za inspekcijski nadzor ka upravi za inspekcijske poslove i zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini, ka Agenciji za zaštitu životne sredine, shodno Zakonu o odgovornosti za šetu u životnoj sredini,  što je naša obaveza kao zainteresovane javnosti.  Takođe, ako lokalna uprava opštine Nikšić ne podnese krivične prijave za prethodne garniture lokalnih samouprava koje su u prethodnom periodu davale saglasnost da se napravi tempirana ekološka bomba na lplanini Budoš, mi ćemo preuzeti i tu odgovornost.“ – ističe Aleksandar Perović, direktor Ozona.

Na neuređenom gradskom smetlištu ,,Mislov do“, koje je u upotrebi od 2003. godine deponovano je preko 200.000 tona različitih vrsta otpada, ne samo komunalnog več i životinjskog, medicinskog, opasnog, što je nezakonita radnja.

Od 30. avgusta 2020. godine aktivan je nekontrolisani požar koji su prouzrokovali deponijski gasovi, a za koji po sopstvenom priznanju lokalna služba zaštite nema rješenje, što je potvda naših višegodišnjih upozorenja da će podcjenivački odnos prema ovom problemu, imati ozbiljne i ekološke i ekonomske posledice po naš grad.

Perović  smatra da nadležene institicije nijesu bile posvećene rješavanju problema i da se to ne smije zaboraviti.

,,Podsjetićemo da smo pored većeg broja inicijativa za inspekcijski nadzor, stalnog informisanja javnosti o nelegalnim djelatnostima na lokaciji, podrške građanskim inicijativam, upozoravanja nadležnih da preispitaju koruptivne elemente,  uradili i analizu zakonske usklađenosti neuređenog gradskog smetlišta ,,Mislov do“ i tražili od osnovnog državnog tužioca da po službenoj dužnosti pokrene odgovarajuće procedure. Nažalost svi ti napori su bili neuspješni, što je veoma zabrinjavajuće i mi ćemo i dalje insistirati da se neuređeno gradsko smetlište hitno i trajno zatvori, kao i da se odgovorni za današnje alarmantno stanje procesuiraju, a tu prepoznajemo više garnitura lokalne samouprave.“

Ekološki pokret ,,Ozon“ je kroz Zeleni plan za naš grad, koji smo poklonili građanima povodom 15 godina naše organizacije preporučio formiranje Pametnog centra za upravljanje otpadom, prvog takve vrste na Zapadnom Balkanu, koji će dominantno biti okrenut ka reciklaži i ponovnoj upotrebi, te primjeni savremenih tehnoloških rješenja, kako bi se zaustavilo zagađenje zemljišta, vode i vazduha. Taj projekat ima i socijalno-humani karakter jer prepoznaje i potrebu zapošljavanja ranjivih ciljnih grupa, revizalicaciju zanatskih djelatnosti, podsticajne mjere za građane i optimizaciju komunalnih usluga shodno kvalitetu koji se pruža građanima.

,,Naša ideja je da se kroz projektni zadatak, kojim će biti definisane sve potrebe lokalne zajednice kada je uspostavljanje održivog upravljanja otpadom u pitanju, otvori prostor za potencijalne investicije, čime bi se olakšalo i zatvaranje finansijske konstrukcije. Upravo zato iniciraćemo kod nove lokalne uprave da se ovom životnom problemu konačno posveti potrebna pažnja, kako bi se izbjegle dalje posledice i spriječio najgori scenario, koji je prijetnja i po životnu sredinu i ljudske živote. Nadamo se da će to dati rezultate.“ – zaključuje Perović.

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top