Direktor Ozona učestvovao na više međunarodnih dešavanja Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4996" align="aligncenter" width="599"] Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozo [caption id="attachment_4996" align="aligncenter" width="599"] Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozo Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Direktor Ozona učestvovao na više međunarodnih dešavanja

Direktor Ozona učestvovao na više međunarodnih dešavanja

Piše: Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“

Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“, Aleksandar Perović, tokom prethodne sedmice učestvovao je na tri dešavanja koja su imala međunarodni i regionalni karakter.

Perović je na seminaru ,,Uloga ombudsmana, medija i mladih u primjeni principa Arhuske konvencije“ koju je 24-25. juna, u Aškabatu, u formi video konferencije organizovala Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS ), bio jedan od panelista u dvije diskusije ,,Međunarodni pristupi u promociji principa Arhuske konvencije putem medija i uključivanjem mladih“ i ,,Značaj unapređenja saradnje između Vlade i organizacija civilnog društva“.

Prvog dana seminara Perović je govorio o dobrim iskustvima saradnje sa medijima iz Crne Gore i regiona, koji su tokom 15 godina rada Ekološkog pokreta ,,Ozon“ dali veliku vidljivost našim aktivnpstima, kao i o programima Škola ekološkog aktivizma, Škola urbane ekologije i Škola humane ekologije, koje su pohađali mladi iz parlamentarnih političkih partija, studenti Univerziteta Crne Gore i predstavnici medija i nevladinih organizacija a koje su imale internacionalni karakter zahvaljujući eminentnim predavačima iz zemlje, regiona i inostranstva.  Drugog dana direktor Ozona prenio je iskustva organizacije u saradnji sa Vladom i lokalnim samoupravama, kao i preduzećima čiji su oni osnivači, stavljajući akcenat na izazove sa kojima se sreću organizacije i građanske inicijative u kontekstu obesmišljavanja suštine javnih rasprava, što je naročito došlo do izražaja kroz društveno štetne projekte malih hidroelektrana.

U petak 25. juna direktor Ozona bio je jedan od govornika na on-line forumu ,,Informacije o zaštiti životne sredine – koliko je teško doći do njih?“, u organizaciji USAID I Republike Srbije, kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Perović je na tom forumu govorio o međunarodnim i iskustvima saradnje u regionu u primjeni Arhuske konvencije u praksi. Perović je iskoristio učešće da između ostalog ukaže na trenutno stanje u naporima da se dobiju elabrati procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelekrane na Drini, koji je zainteresovao regionalnu javnost i nemoć nadležnih organa u Vladi Crne Gore, da pravovremeno iskoriste prava koja garantuje ESPOO konvencije, koja se bavi prekograničnim uticajima na životnu sredinu.

Na on-line konferenciji  nazvanoj ,,Balkan – Borba za prirodu i životnu sredinu”, koju je organizovao Društveni pokret Plamen iz Srbije, a koja se bavila iskustivima iz prakse i potrebi regionalnog umrežavanja, direktor Ozona je bio jedan od učesnika, zajedno za kolegama iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ovo dešavanje u cjelosti možete pogledati na zvaničnom  you-tube kanalu Društvenog okreta Plamen.

About The Author

Number of Entries : 622