Oštećen most na Pajkovom viru prijetnja za bezbjednost ljudi i životnu sredinu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6155" align="aligncenter" width="750"] Oštećen most na Pajkovom viru[/caption] Izvođači radova na projektu izgradnje autoputa Bar - Bolj [caption id="attachment_6155" align="aligncenter" width="750"] Oštećen most na Pajkovom viru[/caption] Izvođači radova na projektu izgradnje autoputa Bar - Bolj Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Oštećen most na Pajkovom viru prijetnja za bezbjednost ljudi i životnu sredinu

Oštećen most na Pajkovom viru prijetnja za bezbjednost ljudi i životnu sredinu

Oštećen most na Pajkovom viru

Izvođači radova na projektu izgradnje autoputa Bar – Boljare nastavljaju da devastiraju životnu sredinu i ugrožavaju bezbjednost ljudi i njihove imovine, u šta su uvjerile nevladine organizacije Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora tokom posljednjeg terenskog obilaska  trase autoputa, prioritetne dionice Smokovac – Mateševo, a sve u okviru građanskog monitoringa uticaja tog projekta na životnu sredinu koji se realizuje u saradnji sa NVO MANS.

Ove organizacije su sakupile odgovarajuće dokaze o ozbiljnoj oštećenosti mosta na lokaciji Pajkov vir, čime je ugrožena bezbjednost saobraćaja, ljudi i životne sredine  i o tome obavijestile nadležne inspekcijske organe u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Upravi Policije.

Sem vidljivo velikog oštećenja mosta, uočeno je i da  teška mehanizacija, koja u značajnom intezitetu koristi oštećeni most na Pajkovom viru,  nema  nikakve registarske tablice, čime se dovodi u pitanje njihova tehnička ispravnost i osiguranje odgovornosti prema drugim licima, pa je neshvatljivo da u neposrednoj blizini nema ni policijkih patrola niti bilo kakvih znakova upozorenja.

Detalj sa terena

Nije jasno kako nadležni inspekcijski organi nijesu do sada zabranili saobraćaj i upotrebu mosta, pošto je nesporno njegovo značajno oštećenje, te naložili izgradnju novog, što bi bio očekivan doprinos i obaveza investitora izgradnje autoputa, pošto je zbog tog projekta povećan i intezitet saobraćaja, naročito kamiona i teške mehanizacije, čime je dodatno opterećena postojeća saobraćajna infrastruktura.

Smatramo da je potrebno momentalno zabraniti  upotrebu mosta na Pajkovom viru za saobraćaj, sprovesti mjere sanacije okolnog područja koje je devastirano zbog primitivnog pokušaja obezbjeđenja  iskopom tog objekta, pokrenuti odgovarajuće postupke protiv svih koji su nesavjesnim vršenjem nadležnosti doprinijeli postojećem katastrofalnom stanju i obavijestiti javnost na koji način će se problem riješiti.

Detalj sa terena

Takođe, smatramo od velike važnosti utvrditi činjenično stanje o načinu na koji su neregistrovana teretna vozila I teška mehanizacija u mogućnosti da učestvuju u saobraćaju I koje su mjere zaštite  onih učesnika saobraćaja koji su uredno registovani  a čija je bezbjednost dovedena u pitanje.

Očekujemo da nas nadležne inspekcije u najkraćem mogučem roku obavjeste o preduzetim mjerama a apelujemo na sve građane i putnike koji koriste trasu autoputa, da izbjegnu most na Pajkovom viru, dok se ne steknu uslovi za bezbjedan saobraćaj.

About The Author

Number of Entries : 614

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top