Zaštita voda Gornje Zete preduslov za njihovu pravilnu valorizaciju Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5462" align="aligncenter" width="700"] Rijeka Zeta[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon” i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) smatraju da [caption id="attachment_5462" align="aligncenter" width="700"] Rijeka Zeta[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon” i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) smatraju da Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Zaštita voda Gornje Zete preduslov za njihovu pravilnu valorizaciju

Zaštita voda Gornje Zete preduslov za njihovu pravilnu valorizaciju

Rijeka Zeta

Rijeka Zeta

Ekološki pokret ,,Ozon” i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) smatraju da je neophodno spriječiti dalji pritisak na vode Gornje Zete, koje nesporno imaju veliki ekosistemski značaj za cijelo područje Jadranskog sliva, kao i uraditi procjenu ekonomske vrijednosti svih potencijala, kako bi se stekli uslovi za njihovu pravilnu, ekološki i ekonomski održivu valorizaciju i zaštitio javni interes građana Crne Gore.

 Tvrdimo da je, prije realnog sagledavaja svih potencijala i razvojnih šansi voda Gornje Zete, potrebno riješiti probleme zagađenja otpadnim vodama iz domaćinstava, nekontrolisanog odlaganja različitih vrsta otpada pa i opasnog, zašto je potrebno stvoriti odgovarajuću komunalnu infrastrukturu dostojnu vijeka u kom živimo i uspostaviti pravilan sistem upravljanja otpadom u lokalnoj zajednici, i konačno u najvećoj mogućoj mjeri revitalizovati i zaštiti riječne ekosisteme i ugrožene autohtone vrste, kao i sve važne hidrološke objekte na tom prostoru.

Imajući u vidu bujični karakter voda Gornje Zete, od izuzetnog značaja je i uraditi kvalitetne planove za sprečavanje rizika, zaštite i spašavanja od poplava, koji kao jednu od mjera treba da uzmu u obzir i mogućnost eventualne valorizacije poplavnih protoka, što otvara mogućnost da se u tom dijelu uspostavi saradnja sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG), kao nacionalnom elektroenergetskom kompanijom, čije je sjedište u Nikšiću.

Da bi se stvorio ambijent u kom se može argumentovano voditi diskusija o najboljem modelu za valorizaciju voda Gornje Zete u kontekstu javnog interesa, ne mogu se samo forsirati njeni hidropotencijali u kontekstu povećanja prihoda HE Perućica, i EPCG, uz svo uvažavanje potrebe unapređenja njihovih poslovnih rezultata, ako se u obzir ne uzmu i druge razvone šanse kao što su naučni, sportski i ruralni turizam, razvoj slatkovodnog ribarstva, organska poljoprivredna proizvodnja i dr.

Pozivamo na ozbiljnost sve relevantne institucije na državnom i lokalnom nivou, uz podsjećanje da je potrebno hitno uraditi planove integralnog upravljanja vodnim resursima koji će biti usklađeni sa planskim i strateškim dokumentima, što je takođe i potrebno u kontekstu procesa EU integracija i boljeg pozicioniranja u pripremama za pregovore kroz poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Na samom kraju, potpuno otvoreno i javno pozivamo Vladu Crne Gore da prestane po svaku cijenu forsirati izgradnju hidro-energetskih objekata, već da se okrene obezbjeđivanju preduslova da naše vode nesmetano vrše prirodnu ekosistemsku funkciju, jer je to javni i interes građana Crne Gore.

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“

Miodrag Karadžić, Predsjednk Društva mladih ekologa Nikšić

About The Author

Number of Entries : 587

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top