Unaprijediti regionalnu saradnju i smanjiti rizike od katastrofa Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5639" align="aligncenter" width="650"] Poplave u mjestu Novosela, u blizini Vlore u Albanij, januar 2016. godinei (Foto: Robert Murataj, [caption id="attachment_5639" align="aligncenter" width="650"] Poplave u mjestu Novosela, u blizini Vlore u Albanij, januar 2016. godinei (Foto: Robert Murataj, Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Unaprijediti regionalnu saradnju i smanjiti rizike od katastrofa

Unaprijediti regionalnu saradnju i smanjiti rizike od katastrofa

Poplave u mjestu Novosela, u blizini Vlore u Albanij, januar 2016. godinei (Foto: Robert Murataj, Aarhus Information Cente Vlora)

Poplave u mjestu Novosela, u blizini Vlore u Albanij, januar 2016. godinei (Foto: Robert Murataj, Aarhus Information Cente Vlora)

Mreža Arhus centara Jugoistočne Evrope povodom 13. oktobra, Međunarodnog dana za smanjenje katastrofa, upozorava donosioce odluka u Jugoistočnoj Evropi na potrebu kvalitetnijeg sistema u oblasti smanjenje rizika od katastrofa koji će biti zasnovan na međusektorskoj saradnji, efikasnijoj komunikaciji i koordinaciji aktivnosti, ali i većoj zastupljenosti civilnog društva u donošenju odluka

Tokom 2016. godine širom planete zabilježeno je više od 24 miliona novih raseljavanja uslovljenih posljedicama katastrofa, a mnogi su ostali bez svojih domova i osnovnih životnih uslova. U ljeto 2017. godine svjedočili smo katastrofalnim požarima u našoj regiji, uzrokovanih, između ostalog, i značajnim porastom temperature zbog klimatskih promjena.

Upravo zato smatramo da je potrebno uložiti veće napore i učiniti sve što je u našoj moći da smanjimo rizike na najmanju moguću mjeru, potpuno svjesni da su neke prirodne nepogode teško predvidljive, ali je jačanje spremnosti društva da odgovori na njih obaveza svih nas.

Kako je slogan koji prati obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana za smanjenje katastrofa ,,Dome sigurni dome” (Home Safe Home) želimo podsjetiti i na pojedinačnu odgovornost svih građana da se aktivno uključe u aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa jer tako čuvamo sve naše domove počev od objekta stanovanja, preko država u kojima živimo, pa sve do planete koja je naš zajednički dom.

Sigurnost zemalja Jugoistočne Evrope svakako mora da uključi i saradnju i zajedničku strategiju za smanjenje rizika od katastrofa, kao i do sada dokazanu solidarnost u slučaju katastrofa.

Mreža Aarhus centara jugoistočne Evrope do sada je učestvovala u nekoliko projekata izrade lokalnih planova za smanjenje rizika od katastrofa, jačanja javne svijesti i obrazovanja građana za bolju pripremljenost na prirodne nepogode.

Konketno u Crnoj Gori , Arhus centar Nikšić, organizaciona jedinca Ekološkog pokreta ,,Ozon“,  bio je uključen u projekat ,,Smanjenje rizikia od katastrofa u zemljama OSCE regije“ koji je tokom prethodne godine realizovan u saradnji sa opštinom Ulcinj sa akcentom na smanjenje rizika od prirodnih katastrofa požara, poplava i zemljotresa,

About The Author

Number of Entries : 622