Toščelik obesmišljava ekološku saglasnost Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5546" align="alignnone" width="700"] Zeljezara  (Arhiv NVO Ozon. Foto: Luka Zekovic)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ je uz podršku Dru [caption id="attachment_5546" align="alignnone" width="700"] Zeljezara  (Arhiv NVO Ozon. Foto: Luka Zekovic)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ je uz podršku Dru Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Toščelik obesmišljava ekološku saglasnost

Toščelik obesmišljava ekološku saglasnost

Zeljezara (Arhiv NVO Ozon. Foto: Luka Zekovic)

Zeljezara  (Arhiv NVO Ozon. Foto: Luka Zekovic)

Ekološki pokret ,,Ozon“ je uz podršku Društva mladih ekologa Nikšić (DMEN)  uputio Agenciji za zaštitu životne sredine komentare na  Elaborat procjene uticaja na zivotnu sredinu za elektrolucnu peć 65t sa sistemom za otprasivanje i postrojenjem za obradu voda za hladjenje peći u Zeljezari Toscelik Niksic steel, i  Elaborata   za instaliranu Rotacionu peć 10t/h, postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon u Željezari Nikšić.

Ekološki pokret ,,Ozon” i DMEN smatraju da je neprihvatljivo sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu na način da nije obuhvaćen čitav proces proizvodnje u Željezari Tošćelik Nikšić, več samo određeni segmenti.

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon” smatra da je potpuno besmisleno naknadno raditi procedure procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenja koja su u funkciji već duži period, bez ekološke saglasnosti, a što je bilo kršenje važećeg Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i ulazilo u domen Krivičnog zakonika Crne Gore, još je besmislenije posmatrati pojedine djelove procesa proizvodnje zasebno jer se tako manipuliše razmjerom uticaja na životnu sredinu.

Pogled na Nikšić (Arhiv NVO Ozon, Foto: Luka Zeković)

Pogled na Nikšić (Arhiv NVO Ozon, Foto: Luka Zeković)

,,Kao član prethodne Komisije za ocjenu predmetnog Elaborata sličnog konteksta, imam posebnu obavezu da ukažem da je Agencija za zaštitu životne sredine bila u obavezi ispoštovati tada dato mišljenje Komisije i ne dozvoliti da se proces proizvodnje nakon modernizacije i postavljanja nove elektrolučne peći i pratećeg sistema za otprašivanje nastavi bez ispunjavanja svih mjera zaštite životne sredine i pribavljanja ekološke saglasnosti”! – ističe Perović.

Perović ukazuje da je posebno  apsurdno pitanje deponovanja i daljeg tretmana industrijskog i drugih vrsta otpada koji se generiše tokom procesa proizvodnje i rada fabrike, izmjestiti iz predmetnog Elaborata a odgovornost prebaciti na druge institucije poput lokalne uprave opštine Nikšić koja je nesposobna da riješi i problem upravljanja komunalnim otpadom.

,,Takođe, imam profesionalu obavezu negodovati zbog načina obavještavanja javnosti  o javnom uvidu u predmetni Elaborat i izostavljanja Arhus centra Nikšić, odnosno Ekološkog pokreta ,,Ozon”, kao partnera koji je morao biti uključenu ovoj fazi javne rasprave, shodno prirodi primjene Arhuske konvencije u Crnoj Gori ali i rezultata koji se postižu u kontekstu interesovanja građana i kvaliteta javnog dijaloga kada se uključimo u proces.” – nastavlja Perović

Direktor ,,Ozona”  podvlači da je neprihvatljivo da na zvaničnoj internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine nije dostupna elektronska verzija predmetnog elaborata, iako je to bila dobra praksa prilikom ranijih ulazaka u procedure procjene uticaja na životnu sredinu vlasnika Željezare.

Time se, po njemu, nesporno negativno utiče na interesovanje javnosti za učešće u procesu donošenja odluka i upravo je tu Ekološki pokret ,,Ozon”, preko svog Arhus centra Nikšić i postojećih komunikacionih kanala mogao uticati da se zainteresuju građani, stručna i laička javnost, što je i suština javne rasprave, naročito jer je interent prezentacija Agencija bila izložena hakerskim napadima, kako su poslednjeg dana za javni uvid infomrmisali javnost iz te institucije.

Ozon i DMEN smatraju da je skandalozno organizovanje  javne  rasprave za pomenute Elaborate u isto virjeme u Sali za sastanke preduzeća, jer je to veoma maliciozan način da se utiče na (ne)interesovanje naših sugrađana i  izvrši pritisak na javnost i lokalnu zajednicu zbog radnika koji su trenutno zaposleni u Željezari, a kojima bi bilo predstavljeno da je svako insistiraanje na primjeni važećih zakona zapravo put da ostanu bez posla.

Agencija za zaštitu životne sredine mora da insistira da se uradi Elaborat procjene uticaja rada Željezare Toščelik na životnu sredinu jer jedino tako možemo svi zajedno kroz kvalitetnu javnu raspravu  pokušati doći do najboljih mogućih mjera koje će garantovati najmanji mogući štetni uticaj na životnu sredinu, svako drugo rješenje je u suprotnosti sa suštinom Zakona o procjeni uticaja na životnu sredine, smatraju ove dvije  nikšićke nevladine organizacije.

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top