,,Ozon“ poslao komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu minihidrolektrana na Bukovici Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,Ozon" dostavio je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine  komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu igradnje minihidro Ekološki pokret ,,Ozon" dostavio je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine  komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu igradnje minihidro Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » ,,Ozon“ poslao komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu minihidrolektrana na Bukovici

,,Ozon“ poslao komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu minihidrolektrana na Bukovici

Ekološki pokret ,,Ozon“ dostavio je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine  komentare na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu igradnje minihidroelektrana ,,Bukovica 1″ i ,,Bukovica 2″ planiranih na rijeci Bukovici u opštini Šavnik.

,,Kao što smo i obećali mještanima koji su pokrenuli građansku inicijativu za zaštitu rijeke Bukovice, postupajući kao zainteresovana javnost iskoristili smo pravo i uputili komentare na predmetne elaborate nadležnoj instituciji. Naš utisak je da ovakvi elaborati ne samo da ne ispunjavaju suštinu procedure procjene uticaja na životnu sredinu, već negativno utiču i na poslovni imidž investitora.“ - komentariše za naš portal Aleksandar Perović, direktor ,,Ozona“.

Perović takvo mišljenje temelji na brojnim nedostacima predmetnih elaborata koji su do danas na javnoj raspravi.

,,Kako drugačiji tumačiti to što se u proceduru kreće bez elementarno potrebnih podataka kao što se ,,nutlo“ stanje životne sredine, zona sanitarne zaštite vodoizvorišta, vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta,  planirani početak i završetak izvođenja radova, opis alternativa i još dosta otvorenih pitanja koja nam daju za pravo da Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, predložimo da kao nadležni organ predmetni elaborati odbaci kao neprihvatljivi“.

,,Ozon“ je predložio Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine da prilikom formiranja Komisije za ocjenu predmetnih elaborata uputi javni poziv nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, da predlože svoje kandidate, kako bi se i na taj način omogućilo zainteresovanoj javnosti da se utiče na odluke u vezi ovih kontroverznih projekata.

Materijali za preuzimanje:

Komentari mHE Bukovica 1

Komentari mHE Bukovica 2

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top