Ozon i Breznica pozvali Premijera Markovića: Poništite koncesije za male hidroeelektane u čast ekološke Crne Gore Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6263" align="aligncenter" width="700"] Arhiva Ekološkog pokreta ,,Ozon"[/caption] Ekološke nevladine organizacije Ozon i Breznica,  pozi [caption id="attachment_6263" align="aligncenter" width="700"] Arhiva Ekološkog pokreta ,,Ozon"[/caption] Ekološke nevladine organizacije Ozon i Breznica,  pozi Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Ozon i Breznica pozvali Premijera Markovića: Poništite koncesije za male hidroeelektane u čast ekološke Crne Gore

Ozon i Breznica pozvali Premijera Markovića: Poništite koncesije za male hidroeelektane u čast ekološke Crne Gore

Arhiva Ekološkog pokreta ,,Ozon“

Ekološke nevladine organizacije Ozon i Breznica,  pozivaju Premijera Markovića da shodno svom položaju poništi koncesije za izgradnju malih hidroelektrana, ugovore koji nesporno nijesu od javnog interesa i očigledno imaju sve elemente da kao štetni za građane Crne Gore budu raskinuti.

Takođe, smatramo da je hitno potrebno obustaviti i subvencije za postojeće male hidroelektrane, a sredstva prikupljena putem naplate od zagađivača, kzoz akcizu na ugalj,  namjenjeba za tu svrhu, preusmjeriti na sanaciju pričinjene ekološke štete i eventualno obeštećenje investitora, ukoliko za to postoji potreba.

Imajući u vidu aktuelne probleme i narasle tenzije, naročito na relaciji građani – investitori, zašto je upravo Vlada najveći krivac,  te trendove u razvijenim zemljama, stavove EU i EIBRD kada su projekti malih hidroelektrana u pitanju, upitna Ustavnost podsticajnog načina otkupa tako proizvedene električne energije i očiglednog prostora za različite koruptivno-manipulativne elemente, smatramo da je jedina prava odgovorna odluka zaustavljanje dalje štete po društvo u cjelini.

Premijer Marković mora prepoznati ozbiljnost trenutne društveno-ekonomske situacije i hitnost i neophodnost zaštite javnog interesa, pa smatramo da bi na ovaj način građanima Crne Gore, onim koji čuvaju njene najvažnije vrijednosti, dokaže da mu je naše dobro, važnije od privatnih interesa onih koji su koncesije na rijeke podijelili kao da im je porodična a ne državna svojina.

Nadamo se da će naše inicijative biti prihvaćene u najkraćem roku i da ćemo u narednom periodu umjesto svakodnevne tenzije, imati  priliku da doprinesemo održivom razvoju i boljitku društva u cjelini.

 

Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“

Milorad Mitrović, Ekološko društvo ,,Breznica“-Pljevlja

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top