Održan sastanak u vezi uticaja projekta auto pur Bar – Boljare na životnu sredinu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5507" align="aligncenter" width="700"] Animacija[/caption] Ekološki pokret ,Ozon” je u petak 7. aprila u Podgorici, bio domaćin prvog sa [caption id="attachment_5507" align="aligncenter" width="700"] Animacija[/caption] Ekološki pokret ,Ozon” je u petak 7. aprila u Podgorici, bio domaćin prvog sa Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Održan sastanak u vezi uticaja projekta auto pur Bar – Boljare na životnu sredinu

Održan sastanak u vezi uticaja projekta auto pur Bar – Boljare na životnu sredinu

Animacija

Animacija

Ekološki pokret ,Ozon” je u petak 7. aprila u Podgorici, bio domaćin prvog sastanka čiji je cilj unapređenje građanskog monitoringa realizacije projektra auto put Bar – Boljere u dijelu koji se tiče strateške procjene uticaja na životnu sredinu za kompletan aut put i procjene uticaja na životnu sredinu za pojedinačne dionice.

Na sastanku na kom su učestvovali predstavnici građana Rogama, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine i nevladinih organizacija MANS i Ozon razgovaralo se o neophodnosti procedure procjene uticaja na životnu sredinu za pojedinačne dionice auto puta, najviše oko planirane zaobilaznice na teritoriji Glavnog grada, kao i o mogućim alternativama koje su povoljnije sa aspekta negativnih uticaja na kvalitet životne sredine.

Razgovaralo se i potrebi strateškog pristupa u budućoj saobraćajnoj infrastrukturi što je imajući u vidu postojeći problem aerozagađenja, naročito u glavnom gradu kao i klimatske promjene, od velikog značaja. Neophodnost izrade nove strategije razvoja saobraćaja sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, mora biti prepoznato od strane Vlade Crne Gore i nešto je što bi moralo da zaštiti i Ustavom definisanu odrednicu ekološke države Crne Gore, kao jedinstvene razvojne šanse , što bi trebalo biti i krovni javni interes.

Shodno nadležnostima institucija koje su predstavljali prisutni na sastanku zaključeno je da će se pravovremeno informisati javnost o procedurama procjene uticaja za sledeće trase auto puta i omogućiti kvalitetna javna rasprava, a da će Arhus centri Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,Ozon” raditi na animiranju građana, stručne javnosti I organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju I daju doprinos pronalaženju najboljih mjera za zaštitu životne sredine.

Prisutni su se složili i oko neophodnosti aktivnog učešća građana u procesima donošenja odluka koje se tiču životne sredine, naročito za važne infrastrukturne projekte od kojih zavisi I dalji ekonomski razvoj države.

Na prvi konsultativni sastanak bili su pozvani i predstavnici Ministarstva pomorstva i saobraćaja, koje je investitor auto puta Bar Boljare, Uprave za inspekcijske poslove i Glavnog grada Podgorica. Ministarstvo saobraćaja I pomorstva I Uprava za inspekcijske poslove su odgovorili na poziv i izrazili spremnost na dalju saradnju, dok je izostala povratna komunikacija Glavnog grada, što je loša praksa imajući u vidu da bi upravo podgorička lokalna uprava morala biti zainteresovana da negativne efekte auto puta I saobraćaja uopšte za životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru.

Ekološki pokret ,,Ozon” će nastaviti da pruža podršku svim građanskim inicijativama čiji je cilj zaštita i unapređenje životne sredine i pomaže jačanje aktivnog učešća građana u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine i budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore.

About The Author

Number of Entries : 586

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top