Javna rasprava o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu Reviewed by Momizat on . Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javna rasprava o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Rijeka Zeta

Rijeka Zeta

 PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Nacrt zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu sa obrazlozenjem u sredine na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava ;
- postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu na portalu e-Uprave  https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;
- postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu na internet stranici Arhus centra Podgorica www.epa.org.me, Arhus centra Nikšić www.ozon.org.me i Arhus centra Berane www.epa.org.me .
- u formi tribine koja će biti održana u ponedeljak 20. novembra 2017. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 27. novembra 2017. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma [email protected];
- na portal E-Uprave ili
- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredine )

- Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Brankica Cmiljanović, e-mail [email protected] tel, 020 446 283, Fax: +382 20 446 215.

About The Author

Number of Entries : 609