I transport kanalizacionog mulja sa postrojenja u Budvi izaziva smetnje mještanima Vještice Reviewed by Momizat on . Iak [caption id="attachment_5495" align="aligncenter" width="600"] Kanalizacioni mulj u mjestu Vještice  (Arhiv NVO ,,Ozzon")[/caption] Način na koji se odvozi Iak [caption id="attachment_5495" align="aligncenter" width="600"] Kanalizacioni mulj u mjestu Vještice  (Arhiv NVO ,,Ozzon")[/caption] Način na koji se odvozi Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » I transport kanalizacionog mulja sa postrojenja u Budvi izaziva smetnje mještanima Vještice

I transport kanalizacionog mulja sa postrojenja u Budvi izaziva smetnje mještanima Vještice

Iak

Kanalizacioni mulj u mjestu Vještice  (Arhiv NVO ,,Ozzon“)

Način na koji se odvozi kanalizacioni mulj sa potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi takođe je prilično sporan, jer praksa pokazuje da neprijatni mirisi nijesu jedini problem , jer iz kamiona koji dalje transportuju otpadni mulj ispada dio a i na lokaciji za privremeno skladištenje ostaju značajne količine.

tragovi vjestica

Dio kanalizacionog mulja koji ostaje na putu

I poslednji slučaj kada su kamioni albanskih tablica odvozili kanalizacioni mulj iz mjesta Vještice a koji su snimili mještani, potvrđuje našu tvrdnju.

Iako je iz lokalne uprave stiglo pojašnjenje u kome se kaže da je problem nastao zbog toga što je vozilo-cistjerna  preduzeća ,,Komunalno“ d.o.o. bilo na servisu i da je mulj sa lokalnog puta uklonjen sledećeg dana, jasno je da su takve situacije morale biti predviđene i data alternativna rješenja kroz plan upravljanja otpadom na koji je WTE dobila saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine.

Nadamo se da ćemo uskoro dobiti odgovor od Predsjednika opštine Buvda na dopis u kom smo ukazali na neohodnost pravilnog ukljanjanja kanalizacionog mulja i zaštite zdravlja mještana naselja Vještice.

Ekološki pokret ,,Ozon“ je do sada više puta inicirao inspekcijski nadzor zbog nepravilnog odlaganja kanalizacionog mulja kao i pratećih problema kao što su neprijatni mirisi, istekla saglasnot na plan za upravljenje otpadom i drugo.

ppov vjestice

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, opština Budva (Arhiv NVO ,,Ozon“)

Smatramo da je problem deponovanja i daljeg tretmana kanalizacionog mulja izazov sa kojim se moralo mnogo ozbiljnije baviti prilikom planiranja funkcionisanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ne samo u Budvi već i u drugim opštinama gdje su izgrađena ili se grade slična postrojenja a da je inspekcijski nadzor morao biti povjeren ekološkoj inspekciji.

About The Author

Number of Entries : 591

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top