Građani da sačuvaju Ekološku državu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4521" align="aligncenter" width="700"] Baseni crvenog mulja, deponija industrijskog otpada iz KAP-a (Foto: OZON tim)[/caption] Ekološki [caption id="attachment_4521" align="aligncenter" width="700"] Baseni crvenog mulja, deponija industrijskog otpada iz KAP-a (Foto: OZON tim)[/caption] Ekološki Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Građani da sačuvaju Ekološku državu

Građani da sačuvaju Ekološku državu

Baseni crvenog mulja, deponija industrijskog otpada iz KAP-a (Foto: OZON tim)

Baseni crvenog mulja, deponija industrijskog otpada iz KAP-a (Foto: OZON tim)

Ekološki pokret  ,,Ozon“ poziva sve građane ekološke države Crne Gore da koristeći  prava garantovana  Ustavom,  važećim zakonima i potvrđenim međunarodnim ugovorima, sačuvaju tu najbolju razvojnu šansu,  ugroženu višedecenisjkim pogrešnim politikama i neefikasnim radom sve tri grane vlasti.

Sada, možda više nego ikada u prošlosti, prirodnim resursima u Crnoj Gori  prijeti trajna devastacija , totalno uništenje, koje bi dovelo do ekosistemske katastrofe a čije bi posledice osjećale mnoge buduće generacije.

Uzurpacija prostora neplanskom i planskom  gradnjom, zagađenje vazduha,  okupacija rijeka širom Crne Gore izgrađenim i planiranim mini hidroelektranama , zašto nema nikakve ekološke i ekonomske logike sa aspekta javnog interesa,  degradacija zemljišta najprimitvinijim načinom deponovanja različitih vrsta otpada, devastacija šumskih kompleksa nelegalnom sječom, uništavanje zelenih površina u gradskim zonama, krivolov, samo su neki primjeri koji bi trebalo da nas sve pozovu na akciju.

Ako  uz to dodamo i insistiranje Vlade na gradnji II bloka TE Pljevlja, otvorenu opciju za izgradnju spalionice otpada u Nikšiću, nepravilnosti i kontroverze oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiču i Budvi, otpor mještana Botuna prema takvom postorjenju koji će se graditi za potrebe glavnog grada Podgorice,  potpuno je jasno da je Ustavom prepoznat razvojni pravac ekološke države nažalost samo ,,mrtvo slovo na papiru“.

Očigledno je da određeni centri moći i njima bliske interesne grupe koriste nezainteresovanost javnosti i izraženu političku krizu pa pokušavaju da prisvoje sve ono što je prirodni resurs društva u cjelini, kako bi profitirali i stekli lične koristi, pritom ne vodeći računa ni o minimumu javnog interesa.

Smatramo da je danas najpatriotskiji čin svih nas građana Crne Gore prihvatanje pojedinačne i kolektivne odgovornosti za kvalitet životne sredine u kojoj živimo i radimo, a to znači aktivno učešće u prcesu donošenja odluka koje se tiču i sadašnjosti i budućnosti na ovim prostorima.

Mi kao građani treba da prepoznamo skrivenu moć koja leži u građanskim inicijativama i da je iskoristimo kako bi ekološku državu Crnu Goru učinili kvalitetnom i perspektivnom životnoj sredinom u kojoj će se ostajati i dolaziti, a ne odlaziti i bježati.

Zato pozivamo sve koji ne žele da ćute i gledaju kako se uništava naša prelijepa divlja priroda koja nam je u prošlosti sačuvala život mnogo puta i zahvaljući kojoj je Crna Gora bila prepoznata na globalnom nivou, da koriste svoja garantovana prava i utiču na odluke koje se tiču životne sredine i razvojne perspektive, jer samo tako možemo čuvati i javni interes i šansu za buduće generacije.

Na nama je da odlučimo.

 

About The Author

Number of Entries : 622