Djelimično prihvaćeni komentari na nacrt integrisane dozvole za TE Pljevlja Reviewed by Momizat on .   [caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="700"] Termoelektrana Pljevlja  (Foto: OZON tim)[/caption] Agencija za zaštitu prirode i životne   [caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="700"] Termoelektrana Pljevlja  (Foto: OZON tim)[/caption] Agencija za zaštitu prirode i životne Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Djelimično prihvaćeni komentari na nacrt integrisane dozvole za TE Pljevlja

Djelimično prihvaćeni komentari na nacrt integrisane dozvole za TE Pljevlja

 

Termoelektrana Pljevlja jedno od postrojenja koje nije pribavilo integrisanu dozvolu u zakonskom roku (Foto: OZON tim)

Termoelektrana Pljevlja  (Foto: OZON tim)

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine djelimično je usvojila Komentare na nacrt integrisane dozvole za TE Pljcvlja koje je Ekološki pokret ,,Ozon“ uputio postupajući kao zainteresovana javnost .

Naš prvi komentar se odnosio na potrebu sprovođenja procedure procjene uticaja na životnu sredinu i utvrđivanje ,,nultog stanja“ za sadašnje postrojenje.

Imajući da se u Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 od 28.12.2005, „Sl. list Crne Gore“, br. 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 27/13 od 11.06.2013) u članu 3 koji se bavi predmetom procjene uticaja, definiše:
,,Predmet procjene uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i komunalnih djelatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru
i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.”

Takođe i Uredba o projektima za koje vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 od 04.04.2007, „Sl. list Crne Gore“, br. 47/13 od 08.10.2013, 53/14 od 19.12.2014) na Listi I, Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu u tački 3. Proizvodnja energije, djeluje obavezujuće za projekat termoelektrane:
,,(a) Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrijanih gasova, upotrebom svih vrsta goriva, kao i postrojenja za pogon radnih mašina (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem i ostali urenaji za sagorijevanje), uključujući I parne kotlove, sa snagom od 300 ili više megavata”

To je bila argumentacija zbog koje smo smatrali da je neophodno sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu,i predložili da se ta obaveza uvrsti u Rješenje o izdavanju integrisane dozvole, a što nije prihvaćeno od Agencije za zaštitu prisrode i životne sredine.

Agencija, tj Komisija koja je oformljena zbog integrisane dozvole  konstatovala je  ,,da je operater u obavezi da izvrši veliku rekonstrukciju postrojenja TE „Pljevlja“, shodno Programu mjera prilogađovanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, koji je sastavni dio integrisane dozvole, te da je neophodno pribaviti građevinsku dozvolu za izgradnju svih planiranih postrojenja, u sklopu koje je i predviđeno sprovođenje procedure procjene uticaja na životnu sredinu.“, što po nama znači da će za u slučaju rekonstrukcije postojećeg bloka morati da se obezbijedi ekološka saglasnost.

Naš drugi predlog da je dovoljna formulacija da ,,operater predaje otpad ovlašćenim operaterima (sakupljačima/obrađivalima), koji imaju odgovarajuće dozvole od nadležnog organa za sakupljanje ili obradu otpada”, bez pozivanja na potpisane ugovore i nabrajanje firmi, pošto svaki ugovor može i da se raskine, kao i da se potpišu novi sa drugim operaterima, prihvaćena je od strane Komisije.

Obavješteni smo i da će Rješenje o izdavanju integrisane dozvole za rad TE “Pljevlja”, biti danas potpisano od strane v.d. direktora Agencije.

About The Author

Number of Entries : 609

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top