You Are Here: Home » Saopštenja za javnost (Page 24)
Predstavnici NVO ,,Ozon“ i Fondacije ,,Petar Lubarda“ obišli Dječji dom ,,Mladost“ u Bijeloj

Predstavnici NVO ,,Ozon“ i Fondacije ,,Petar Lubarda“ obišli Dječji dom ,,Mladost“ u Bijeloj

Ekološki pokret ,,Ozon“ i Fondacija ,,Petar Lubarda“ izrazili su spremnost za saradnju sa Dječjim domom ,,Mladost“ u Bijeloj, kroz edukaciju iz oblasti ekologije, ekonomije i umjet ...

OČIŠĆEN DIO OBALE RIJEKE BISTRICE

OČIŠĆEN DIO OBALE RIJEKE BISTRICE

    Ekološki pokret ,,Ozon1 organizovao je akciju čišćenja obala i dijela korita rijeke Bistrice u neposrednoj blizini Gordinog mosta, čime je dat doprinos obilježavanju ...

,,Ozon” predložio Službu zaštite i spašavanja za nagradu oslobođenja Nikšića

,,Ozon” predložio Službu zaštite i spašavanja za nagradu oslobođenja Nikšića

Ekološki pokret ,,Ozon“ uputio je Skupštini opštine Nikšič, predlog za kandidaturu Službe zaštite i spašavanja za nagradu oslobođenja Nikšiča za 2021. godinu. U periodu od 1. janua ...

Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! !

Nikšićani da znate šta se udisali tokom avgustovskih požara ! ! !

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha u periodu od 1. do 25. avgusta, tokom kojeg je bio veliki broj požara na teritoriji opštine Nikšić registrovala je : -          165 satn ...

Ekocid u Nikšiću opasnost po javno zdravlje

Ekocid u Nikšiću opasnost po javno zdravlje

Ekološki pokret ,,Ozon” upozorava  građane Nikšića da je trenutno Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3),po poslednjem očitavanju Držav ...

,,Ozon” poziva Vladu da raspiše nagrade za informacije o podmetačima požara

,,Ozon” poziva Vladu da raspiše nagrade za informacije o podmetačima požara

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da uspostavi nagradni fond za informacije o podmetačima požara koji ugrožavaju javno zdravlje i izazivaju nemjerljivu ekosistemsku i ...

Građanima Nikšića i danas ugroženo zdravlje

Građanima Nikšića i danas ugroženo zdravlje

Ekološki pokret ,,Ozon“ upozorava građane Nikšića na opasnost od aerozagađenja, koje je danas prisutno i poziva na odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju. Po zvaničnim podacima ...

Nećemo se više igrati gluvih telefona

Ekološki pokret ,,OZON“ izražava ogorčenje načinom na koji su lokalni zvaničnici, prije svih Predsjednik opštine Berane Vuka Golubović, reagovali na rezultate mjesnog referenduma kojeg su u nedjelju 10. juna, organizovali mještani MZ Beranselo po pitanju izgradnje projekta regionalne sanitarne deponije na lokaciji Vasove vode, za koju nesporno postoji eliminatorni faktor – blizina rijeke Lim. Umjesto da poš ...

Read more

Glas građana je jedino validan

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podražava mjesni referendum, koji će u nedjelju 10. juna biti organizovan u MZ Beranselo, na kom će se 1.171 građana iz biračkog spiska izjasniti da li prihvataju da se na Vasovim vodama izgradi Regionalna sanitarna deponija. Imajući u vidu da su mještani MZ Beranselo u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statuom opštine Berane, dva puta u prethodnih 6 mjeseci podn ...

Read more

Zaštitite javni a ne interes tajkuna

Ekološki pokret ,,OZON“ povodom 5. juna - Svjetskog dana zaštite životne sredine, poziva nadležne instuticije na državnom i lokalnom nivou da u skladu sa svojim ovlašćenjima zaustave dalju devastaciju prirodnih resursa i konačno počnu sa efikasnom primjenom važećih zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Nesporna je činjenica da će svako dalje prolongiranje neselektivne primjene propisanih procedura i po ...

Read more

Zaustavite Javnu raspravu za HE Komarnica do usvajanja SEA za Strategiju razvoja energetike

R.b. 44-12/01 Predmet: Javna rasprava za DPP i SEA za HE Komarnica Ekološki pokret ,,OZON” poziva Ministarstvo održivog razvoja i turizma da odustane od javne rasprave za HE Komarnica, jer je logično prvo usvojiti Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA) za Strategiju razvoja energetike Crne Gore, koja bi kao dokument na većem nivou, sagledala sve aspekte uticaja planiranih velikih energetskih pr ...

Read more

Za vojni otpad uvesti obavezu procjene uticaja na životnu sredinu

Ekološki pokret ,,OZON” pozdravlja najavu Ministarstva odbrane da više neće spaljivati vojni otpad na teritoriji opštine Nikšić na način kako je to do sada rađeno i da će problem viška naoružanja, koje je između ostalih mjesta skladišteno i u Brezoviku, ubuduće rješavati po modelu koji je zastupljen u razvijenim zemljama. Kako je bezbjednost životne sredine od suštinskog značaja za kvalitet života ljudi, na ...

Read more

DOKLE više sa manipulacijama?

Ekološki pokret ,,OZON” nakon potvrde dobijene od strane Agencije za zaštitu životne sredine da Opština Berane nije uplatila nadoknadu Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Regionalnu sanitarnu deponiju za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav sa Gusinjem, a što je bilo navedeno kao razlog kašnjenja dostavljanja Ekološke saglasnosti, poziva Ministarstvo održivog razvoja i ...

Read more

Vrijeme je za nas

Ekološki pokret ,,OZON“ povodom 22. aprila Dana Planete Zemlje poziva sve građane/ke Crne Gore bez obzira na vjersku, nacionalnu ili partijsku pripadnost, da se okrenu zaštiti javnog interesa i ne dopuste dalje uništavanje prirodnih resursa, koji su i navrijedniji kapital kojim raspolažemo. Mišljenja smo da ove godine i na ovaj najvažniji globalni ekološki datum, akcenat treba staviti upravo na međusobne od ...

Read more

Vrijeme je

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podržava protest koji 18. marta u Podgorici organizuju Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Studentska unija, kao i sve iznijete zahtjeve koji su u interesu  ubjedljive većine građana/ki Crne Gore. Preciznije svih koji se nijesu ugradili u neku od sumnjivih privatizacija. Imajući u vidu da je stanje životne sredine, ...

Read more

Za ispunjavanje obaveza potrebni su nam pregovarači a ne ogovarači

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja potez glavnog pregovarača g-dina Aleksandra Pejovića da sastankom sa nevladinim organizacijama otpočne javni dijalog sa ovim dijelom civilnog društva, koji nesporno u određenim poglavljima posjeduje potencijal da doprinese kvalitetu izvršavanja zahtijeva Evropske Unije, što pregovori u suštini jesu. Naročito nas raduje način razmišljanja koje je g-din Pejović podijelio na ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top