You Are Here: Home » Arhus Info Centar (Page 11)
Najava akcije i konferencije za novinare Koalicije za održivi razvoj

Najava akcije i konferencije za novinare Koalicije za održivi razvoj

Koalicija za održivi razvoj (KOR) koja okuplja građanske ekološke aktiviste iz svih krajeva Crne Gore organizovaće u petak 23. avgusta, konferenciju za novinare ispred zgrade Skupš ...

EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

Elektroprivreda Crne Gore i Ekološki pokret ,,Ozon“ realizovali su akciju uklanjanja otlada sa rešetki u Norinu, čiji je cilj bio skratanje pažnje javnosti na potrebu zaštite nikši ...

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki pokret ,,Ozon" podnio je danas Inicijativu za inspekcijski nadzorr, povodom prijave građana o ekološkom incidentu u mjestu Male Rose, gdje se znaćajna količina zemljišta o ...

Crni petak

Crni petak

,,Država to sam ja.” (L'état c'est moI)                                                                                      Luj X1V Ubijeđen sam da je prije 27 godina teško bilo i ...

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Ekološki pokret ,,Ozon" je danas podnio Inicijativu za inspekcijski nadzor  povodom zagađivanja rijeke Jelovice Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore. Kako smo informisani od gr ...

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora  malih hidroelektrana

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora malih hidroelektrana

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da upozna  javnost sa porijeklom imovine investitora koji su sagradili ili grade malehidroelektrane, kako bi se znalo kako su došli d ...

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Ekološki pokret ,,Ozon“ "uz podršku WWF Adrija organizovao je na Manitovcu, na rijeci Zeti  globalni događaj otvorenog karaktera “Big jump" (Veliki skok), koji je imao za cilj da p ...

U Beranama okrugli sto o primjeni Arhuske konvencije

U srijedu 24. decembra u Arhus centru Berane organizovan je okrugli sto na temu ,,Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori", na kom su predstavnici nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore koji se bave zaštitom životne sredine, razgovarali sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON", institucijama u okviru kojih funkcionišu Arhus centri Podgorica i Berane, ...

Read more

Javna rasprava o nacrtu Zakon o životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo je danas javnu raspravu za  Nacrt Zakona o životnoj sredini. Programom javne rasprave koja će trajati do 28. decembra tekuće predviđeno je više modela uvida u Nacrt Zakona o životnoj sredini sa obrazloženjem,  a zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 20. decembra tekuće godi ...

Read more

Ministarstvo ekonomije treba da ozbiljno shvati građane i Arhusku konvenciju

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da Ministarstvo ekomonije prilikom planiranja investicija u oblasti enegretike, poput izgradnje drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima, treba ozbiljno da shvati prava građana i zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka, koja su im garantovana Ustavom, čitavim nizom važećih zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kao što je Arhuska konvencija. U dosadašnjoj praksi ...

Read more

Održana Javna rasprava o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori

Javnoj raspravi o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori, u organizaciji  Arhus centara Podgorica i Nikšić,  organizacionih jedinica Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta “Ozon”, uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC (Zivotna sredina i bezbjednost) prisustvovao je veliki broj predstavnika/ca razlicitih instuticija, lokalnih up ...

Read more

Novogodišnja akcija mreže Arhus centara u Nikšiću

Ekoloski pokret ,,OZON" i Agencija za zastitu zivotne sredine, preko mreže Arhus centara i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC, u ponedjeljak 30. decembra u Nikšiću organizovali su novogodišnju akciju u kojoj je građanima/kama teritorijalno najveće opštine i jedne od najugroženijih životnih sredina u ekološkoj državi, podijeljeno 500  kesa od recikliranog kartona, sve u cilju smanjenja u ...

Read more

Održan okrugli sto o implementacija III stuba Arhuske konvencije u Crnoj Gori

Agencija za zaštitu životne sredine i Ekološki pokret „Ozon“, preko Arhus centara Podgorica i Nikšić, i uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kroz program ENVSEC (Environment&Security) organizovali su 13. decembra tekuće godine u zgradi Ministarstva održivog razvoja i turizma, okrugli sto na temu: „Implementacija III stuba Arhuske konvencije-glavne prepreke i rješenja za unaprjeđenje“ Prisutne su pozdr ...

Read more

Održana tribina u okviru Javne rasprave za izradu Predloga Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

U četvrtak 14. novembra tekuće godine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Radna grupa za izradu predloga Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini upriličila je javnu tribinu na kojoj je prezentovan nacrt ovog važnog akta i razgovarano o njegovom sadržaju. Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON" je kao član Radne grupe pozvao kolege iz civilnog sektora i poslanike Skupštinskog o ...

Read more

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U ŽIVOTNOJ SREDINI PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava trajaće do 19. novembra 2013. godine. 2. Javna rasprava se organizuje: - postavljanjem ...

Read more

Konslutacije oko Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

U petak 28. juna u Arhus centru Nikšić, u okviru Konsultacija zainteresovane javnosti oko nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, održana je tematska prezentacija za nevladine organizacije koje se bave ovom oblašću. Na predlog Ekološkog pokreta ,,OZON" i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC (Environment and Security), Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokazalo je s ...

Read more

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće u konsultacijama i javnoj raspravi o Nacrtu nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha. Cilj održavanja javne rasprave je da se kroz konsultativni proces odrede prioritetne mjere koje se realno mogu sprovesti u periodu za koji se donosi strategija (2013-2014) i iste pretoče u realan i opravdan akcioni plan. Predlo ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top