You Are Here: Home » Arhus Info Centar (Page 11)
Divlja deponija pod Trebjesom

Divlja deponija pod Trebjesom

Ekološki pokret ,,Ozon"  je tokom redovnog obilaska  zaštićenog predjela izuzetnih odlika Trebjese, primjetio divlju deponiju na lokaciji između Lovačkog doma i napuštenog objekta ...

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za mHE na Štitaričkoj rijeci neprihvatljiv

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za mHE na Štitaričkoj rijeci neprihvatljiv

Ekološki pokret ,,Ozon”, WWF Adria i Akcija za socijalnu pravdu (ASP) smatraju neprihvatljivim izvejštaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU) za male hidroelektra ...

Uspješne volonterske akcije u Podgorici

Uspješne volonterske akcije u Podgorici

Ekološki pokret ,,Ozon" je uz podršku kompanija ,,Amplitudo“, ,,Čistoće“ i ,,Deponije“ organizovao volontersku akciju uklanjanja otpada na četiri lokacije u Podgorici. Akcija je re ...

Povući sa javne rasprave nacrt studije lokacije ,,Štitarička rijeka”

Povući sa javne rasprave nacrt studije lokacije ,,Štitarička rijeka”

Ekološki pokret ,,Ozon”, WWF Adria i Akcija za socijalnu pravdu smatraju da je Nacrt  lokalne studije lokacije ,,Štitarička rijeka“, koji je trenutno na javnoj raspravi, pravno nez ...

Krivolov u zoni strogog zabrana u NP Skadarsko jezero

Krivolov u zoni strogog zabrana u NP Skadarsko jezero

Ekološki pokret ,,Ozon" je danas dobio prijavu o uočenom krivolovu u zoni Nacionalnog parka Skadarsko jezero, sa video zapisima sa terena koji potvrđuju nezakonite aktivnosti u oku ...

Ugrožavanje prirodnog ekosistema na Sinjajevini

Ugrožavanje prirodnog ekosistema na Sinjajevini

Ekološki pokret ,,Ozon" je uputio inicijativu za inspekcijski nadzor Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore,  zbog ugrožavanja prirodnog ekosistma lokaliteta Margita na Sinjajevi ...

UNESCO zaštićena područja zaslužuju posebnu upravljačku strategiju

UNESCO zaštićena područja zaslužuju posebnu upravljačku strategiju

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je potrebno oformiti  međusektorku, multidisciplinarnu ekspertsku grupu, koja ima kapacitet da analizra usklađenost Vladinih strateških politika i ...

HITNO DONIJETI ZAKON O ZAŠTITI PODMORJA

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da je u najkraćem mogućem roku potrebno posebnim zakonom zaštititi morsko dno i podmorje  kako bi se na najbolji mogući način čuvali morski ekosistem i prirodna bogatstva Jadranskog mora. Imajući u vidu planove Vlade Crne Gore, ali i vlada susjednih zemalja koje izlaze na Jadransko more, vezane za istraživanja nafte i prirodnog gasa i povezivanje podmorskim energetskim kablom ...

Read more

U Beranama okrugli sto o primjeni Arhuske konvencije

U srijedu 24. decembra u Arhus centru Berane organizovan je okrugli sto na temu ,,Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori", na kom su predstavnici nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore koji se bave zaštitom životne sredine, razgovarali sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON", institucijama u okviru kojih funkcionišu Arhus centri Podgorica i Berane, ...

Read more

Javna rasprava o nacrtu Zakon o životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo je danas javnu raspravu za  Nacrt Zakona o životnoj sredini. Programom javne rasprave koja će trajati do 28. decembra tekuće predviđeno je više modela uvida u Nacrt Zakona o životnoj sredini sa obrazloženjem,  a zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 20. decembra tekuće godi ...

Read more

Ministarstvo ekonomije treba da ozbiljno shvati građane i Arhusku konvenciju

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da Ministarstvo ekomonije prilikom planiranja investicija u oblasti enegretike, poput izgradnje drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima, treba ozbiljno da shvati prava građana i zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka, koja su im garantovana Ustavom, čitavim nizom važećih zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kao što je Arhuska konvencija. U dosadašnjoj praksi ...

Read more

Održana Javna rasprava o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori

Javnoj raspravi o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori, u organizaciji  Arhus centara Podgorica i Nikšić,  organizacionih jedinica Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta “Ozon”, uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC (Zivotna sredina i bezbjednost) prisustvovao je veliki broj predstavnika/ca razlicitih instuticija, lokalnih up ...

Read more

Novogodišnja akcija mreže Arhus centara u Nikšiću

Ekoloski pokret ,,OZON" i Agencija za zastitu zivotne sredine, preko mreže Arhus centara i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC, u ponedjeljak 30. decembra u Nikšiću organizovali su novogodišnju akciju u kojoj je građanima/kama teritorijalno najveće opštine i jedne od najugroženijih životnih sredina u ekološkoj državi, podijeljeno 500  kesa od recikliranog kartona, sve u cilju smanjenja u ...

Read more

Održan okrugli sto o implementacija III stuba Arhuske konvencije u Crnoj Gori

Agencija za zaštitu životne sredine i Ekološki pokret „Ozon“, preko Arhus centara Podgorica i Nikšić, i uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kroz program ENVSEC (Environment&Security) organizovali su 13. decembra tekuće godine u zgradi Ministarstva održivog razvoja i turizma, okrugli sto na temu: „Implementacija III stuba Arhuske konvencije-glavne prepreke i rješenja za unaprjeđenje“ Prisutne su pozdr ...

Read more

Održana tribina u okviru Javne rasprave za izradu Predloga Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

U četvrtak 14. novembra tekuće godine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Radna grupa za izradu predloga Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini upriličila je javnu tribinu na kojoj je prezentovan nacrt ovog važnog akta i razgovarano o njegovom sadržaju. Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON" je kao član Radne grupe pozvao kolege iz civilnog sektora i poslanike Skupštinskog o ...

Read more

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U ŽIVOTNOJ SREDINI PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava trajaće do 19. novembra 2013. godine. 2. Javna rasprava se organizuje: - postavljanjem ...

Read more

Konslutacije oko Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

U petak 28. juna u Arhus centru Nikšić, u okviru Konsultacija zainteresovane javnosti oko nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, održana je tematska prezentacija za nevladine organizacije koje se bave ovom oblašću. Na predlog Ekološkog pokreta ,,OZON" i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC (Environment and Security), Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokazalo je s ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top