You Are Here: Home » Articles posted by aleksandar (Page 54)
aleksandar

Number of Entries : 538

+ Beskonačno za Planetu

Ekološki pokret ,,OZON“ će se uključiti u ovogodišnju globalnu akciju ,,Sat za planetu“ i tom aktivnošću otpočeti dvomjesečni projekat namijenjen podizanju svijesti javnosti o važnosti racionalnog korišćenja energije, pravilnom korišćenju obnovljivih izvora energije i važnosti učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine, koji je finansijski podržala Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić. Sho ...

Read more

Lista polaznika/ca Škole Ekološkog Aktivizma 2012

Ekološki pokret ,,OZON" i OEBS misija u Crnoj Gori završili su Javni poziv za polaznike/ce programa Škola Ekološkog Aktivizma 2012, za koji je vladalo veliko interesovanje, čime se potvrđuje njegov kvalitet. Upravo zbog toga organizatori su odlučili da nakon početnog seminara ,,Javno zastupanje i zaštita životne sredine" koji će se realizovati od 30. marta do 1. aprila u Bečićima, pokušaju sve zainteresovan ...

Read more

Predstavnici Ozona u Radnim Grupama za izradu podzakonskih akata

Predstavnici Ekološkog pokreta ,,OZON“,  Aleksandar Perović, izvršni direktor i Milan Korać, koordinator Arhus Centra Nikšić, biće članovi radnih grupa koje je formiralo Ministarstvo održivog razvoja i zaštite životne sredine za usaglašavanje zakonske regulative sa EU. Rjesenjem o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanj ...

Read more

Ubiti pticu rugalicu

Ona stara usamljena kuća negdje u brdima. Daske koje škripe i ljuljaška koja se sama zaljulja, koraci koji se čuju onda kada utihne dječija priča. To je nešto što povezuje sva djetinjstva ovoga svijeta. Barem ona koja su poznavala široko polje slobode, prave slobode. No, strah je ipak prolazan, a pravda, sreća i pravo na život nešto posve nesigurno i neizvjesno. Naše danas najbolji nam je dokaz. Orvelovski ...

Read more

K(R)AP

Prije  dvije godine, nekako u isto vrijeme, naša javnost je zahvaljujući inicijativi civilnog sektora (ekoloških NVO) bila u prilici da bude na suštinski način uključena u argumentovani javni dijalog oko realizacije, kako se kasnije ispostavilo, neadekvatnog plana izgradnje četiri brane na Morači. Bez obzira na neprimjerenu medijsku kampanju koju su finansirali već svima u našem regionu poznati centri moći ...

Read more

Vrijeme je

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podržava protest koji 18. marta u Podgorici organizuju Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Studentska unija, kao i sve iznijete zahtjeve koji su u interesu  ubjedljive većine građana/ki Crne Gore. Preciznije svih koji se nijesu ugradili u neku od sumnjivih privatizacija. Imajući u vidu da je stanje životne sredine, ...

Read more

Održan okrugli sto: ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori"

Detalj sa okruglog stola U utorak 6. marta, Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih institucija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON",  u saadnji sa OEBS misijom u Crnoj Gori, upriličili su okrugli sto ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije". U utorak 6. marta, Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih institucija Agencije za zaštitu životne sredine ...

Read more

Arhus Centar Nikšić dobio još jednu važnu ulogu

Ekološki pokret ,,OZON“ će ubuduće, preko svoje organizacione jedinice Arhus Centra Nikšić, biti aktivno uključen u javne procedure Procjene uticaja na životnu sredinu i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se budu realizovali u sjevernom regionu Crne Gore. Naime, u dogovoru sa Agencijom za zaštitu životne sredine, kao nadležnom institucijiom, zainteresovana javnost će ubuduće moći ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top