Zelenilo, reciklažna dvorišta, sadržajno funkcionalniji Trg Slobode i gradski park, biciklističke staze za kvalitetniju životnu sredinu Nikšića Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije podijele edukativnih brošura o participativnom budžetiranju (Foto: OZON tim)[/ca [caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije podijele edukativnih brošura o participativnom budžetiranju (Foto: OZON tim)[/ca Rating: 0
You Are Here: Home » Misli zeleno » Zelenilo, reciklažna dvorišta, sadržajno funkcionalniji Trg Slobode i gradski park, biciklističke staze za kvalitetniju životnu sredinu Nikšića

Zelenilo, reciklažna dvorišta, sadržajno funkcionalniji Trg Slobode i gradski park, biciklističke staze za kvalitetniju životnu sredinu Nikšića

Detalj sa akcije podijele edukativnih brošura o participativnom budžetiranju (Foto: OZON tim)

Ekološki pokret ,,Ozon” i Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  realizovali su od 24-26. januara u Arhus centru Nikšić, tri edukativno – konusltativne radionice o participativnom budžetiranju za mlade MZ Centar 1, Centar 2 i Kličevo, koje su bile praćene kampanjom na društvenim mrežama i podijelom edukativnih materijala prolaznicima u urabom jezgru Nikšića.

Konsultacije, koje su obuhvatile preko 100 mladih ljudi, dio su projekta ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor”, koji je dijelom finansirala opština Nikšić na prošlogodišnjem javnom konkursu za NVO a čjom se realizacijom željelo uticati na veće interesovanje mladih za aktivno učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine i uopšte razvoja grada.

i 1

,,Veoma smo zadovoljni povratnim reakcijama i idejama koje smo dobili od mladih ljudi , koji su pokazali da znaju stanje stvari na terenu, odnosno probleme svojih mjesnih zajednica, ali i želju da doprinesu unapređenju kvaliteta životne sredine kako inicijaivama tako i ličnim javnim angažmanom. To je i najveći benefit za nas kao realizatore projekta, a vjerujem i za lokalnu upravu koja bi morala mnogo više korisiti pozitivnu energiju , ideje i krativnost mladih Nikšića, koji su budućnost ovoga grada” – rekao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon”.

Mladim ljudima podijelene edukativne  brošure na više lokacija u urbanom jezgru Nikšića (Foto: OZON tim)

Mladim ljudima podijelene edukativne brošure na više lokacija u urbanom jezgru Nikšića (Foto: OZON tim)

Konsultacije koje su Ozon i CDT realizovali tokom radionica i na najpopularniim društvenim mrežama facebook i twitter, rezultirale su sa značajnim brojem inicijativa i predloga šta je potrebno finansirati iz budžeta opštine Nikšić, kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnoj zajednici.

,,Naši mladi sugrađani smatraju da je potrebno urediti zelene površine u ulicama Veselina Masleše i Serdara Jola Piletića i postaviti klupe na tom prostoru, unaprijediti funkcionalnsot gradskog parka i Trga slobode i sadržajno ga prilagoditi potrebama građanima svih starosnih doba, postaviti reciklažna dvorišta koja bi omogućila da se selektivno odlažu razliite vrste otpada, pa i elekto otpad i otpadne batetije,, uraditi spomenik Ljubu Čupiću na Trgu Slobode, budžetski planirati održavanje šetališta od Ekonomske škole do Gimnazije i po Trebjesom, koje su danas pod ledom, izgraditi biciklistićke staze i u samom urbanom jezgru, formirati zelene krovove na višespratnicama u centru grada, uraditi kružni tok i asfaltirati neasfaltirane ulice uz bulevar 13. Jula u Kličevu” – prenosi direktor ,,Ozona” neke od predloga.

i 2

Svi dobijeni predlozi će u formi posebnog dokumenta biti dostavljeni lokalnoj upravi , uz preporuke kao unaprijediti kvalitet javne rasprave za nacrt budžeta što će projektu ,,Tvoj novac, tvoj igrad, tvoj izbor” dodatno dati na značaju.

,,Nakon što smo ispratili i javnu raspravu za nacrt budžeta za 2017. godinu, naročito dio koji se tiče informisanja i animiranja građana i zaniteresovane javnosti da se aktivno uključe u proces donošenja odluka, još smo ubjeđenji da je metod participativnog budžetiranja najoptimalniji i da se ubuduće mora mnogo više raditi na komunikaciji i stvaranju povoljnog ambijenta da svi koji vole Nikšića i žele da žive i rade njemu imaju priliku I da kandiduju ideje i utiču na prioritete koji će biti finansirani sredstvima iz opštinskog budžeta. Naš novac, naš grad, pa bi i izbor šta će se raditi trebao biti na nama.” – zaključio je Perović.

About The Author

Number of Entries : 622