Umjesto diskreditovanja NVO dajte tražene podatke ko i čime vrši oralnu vakcinaciju protiv bjesnila Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ smatra ispod svakog nivoa način na koji Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poslednjih dana u medijima pokušava diskreditovati Ekološki pokret ,,OZON“ smatra ispod svakog nivoa način na koji Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poslednjih dana u medijima pokušava diskreditovati Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Umjesto diskreditovanja NVO dajte tražene podatke ko i čime vrši oralnu vakcinaciju protiv bjesnila

Umjesto diskreditovanja NVO dajte tražene podatke ko i čime vrši oralnu vakcinaciju protiv bjesnila

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra ispod svakog nivoa način na koji Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poslednjih dana u medijima pokušava diskreditovati NVO koje su kritikovale način na koji se upravlja divljom faunom, kao i praksu kada je uključivanje zainteresovane javnosti u izradi važnih zakonskih i strateških dokumenata iz oblasti lovstva u pitanju.

Naime, očigledno je da su se određene interesne grupacije okupljene oko čelnih ljudi resornog Ministarstva, koje su decenijama koristile povlašćen položaj i bile ,,država u državi“, osjetile ugrožene zbog argumentovanog ukazivanja na nelogičnosti, manjkavosti i loša rješenja i bojkota unaprijed izrežiranih javnih rasprava, pa je pokrenuta čitava medijska kampanja sa jasnim ciljem da se provjerenom metodologijom već mnogo puta primjenjivanoj u situacijama kada ne postoje činjenice, cijela priča svede na lični nivo i pažnja javnosti prebaci sa suštine na nešto što nema nikakve veze sa trenutnim stanjem u oblasti lovstva.

Porazno je kada pročitate saopštenje koje odiše neukusnim insinuacijama, neprimjerenim, na trenutke i uvredljivim etiketiranjima i vidite da ga potpisiju ljudi koji su dužni da postupaju u skladu sa pozicijama koje pokrivaju u resornom Ministarstvu, što podrazumijeva profesionalnost, pristojnost i kapacitet za argumentovani dijalog, ali i odgovornost u slučaju drugačijeg pristupa.

Upravo zbog toga podjetićemo da smo zajedno sa kolegama iz više nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine bojkotovali javnu raspravu za Nacrt programa razvoja lovstva za period od 2014 -2024 koja je sprovedena bez prethodnih elementarnih uslova, pri čemu smo mislili na državnu politiku za ovu oblast, inventarisanje cjelokupne divljači i analize i ekspertize njihovog stanja, analize stanja u lovištima i njihovog korištenja posebno u lovištoma posebne namjene i onim lovištima koja čak od 1999-te godine nemaju zakonitog korisnika.

Pocetak prošle godine obilježio monstruozni čin na planinama Golije (Arhiv OZON, Foto: B.Perović)

Pocetak prošle godine obilježio monstruozni čin na planinama Golije (Arhiv OZON, Foto: B.Perović)

Tom prilikom smo zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražili čitav niz dokumenata koji su bili nedostupni javnosti a bez kojih nijesmo na suštinski način mogli dati doprinos javnoj raspravi, od čega ubjedljivu većinu još uvijek nijesmo dobili.

Tako na primjer ne znamo na osnovu čega je utvrđena potreba realizacije kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv bjesnila?

Da li je urađen Izvještaj o straškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za ,,višegodišnji program iskorjenjivanja bjesnila divljih životinja, koji finansiraju Crna Gora i Evropska unija”?

Postoji li  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za ,,kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv bjesnila” i  Izvještaj o praćenju realizacije istog sa osvrtom na monitoring?

Ne znamo ni da li postoji Izvještaj sa tendera o pružanju usluga u okviru kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv bjesnila?

Koje su reference institucije koja realizuje kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv bjesnila, odnosno da li je licencirana i ovlašćena za takvu djelatnost?

Da li uopšte postoji neka studija u kojoj je prikazano brojno i zdravstveno stanje u populacijama pojedinih vrsta divljači, prevashodno sitnih zvjeri i tzv sitne plemenite divljači u lovištima Crne Gore?

Umjesto što se bave likom i djelom pojedinih nevladinih aktivista koji,  čisto radi javnosti, mogu biti i laici jer nijesu u poziciji da donose odluke i time ne snose odgovornost za postojeće po nama katasrofalno stanje, pozivamo još jednom resorno Ministarstvo da javnost upozna konačno sa činjenicama koje smo tražili ne zbog lične znatiželje već zbog potrebe realnog prikaza stvarnog stanja i načina upravljanja divljom faunom.

Takođe, tražene informacije će pokazati da li je bilo ugroženo javno zdravlje prilikom realizacije projekta oralne vakcinacije, jer podsjetićemo djelovano je iz vazduha na način koji ostavlja opravdanu sumnju za tako nešto.

Nadamo se da će zainteresovana  javnost imati uskoro priliku da dobije provjerene činjenice a sigurni smo da ništa neće ostati nesakriveno jer kao što kaže stara narodna umotvorina ,,ne vije snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijerka pokaže svoj trag”.

 

Ekološki pokret ,,OZON”

About The Author

Number of Entries : 614

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top