Radionice za mlade Nikšića Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5371" align="aligncenter" width="480"] Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor" je dijelom finansijski podržala Opština Nikšić na j [caption id="attachment_5371" align="aligncenter" width="480"] Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor" je dijelom finansijski podržala Opština Nikšić na j Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Radionice za mlade Nikšića

Radionice za mlade Nikšića

Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor“ je dijelom finansijski podržala Opština Nikšić na javnom konkursu za NVO za 2016. godinu

Ekološki pokret ,,Ozon“ i Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  u okviru projekta ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor“   u periodu od 24-26. januara organizuju  edukativno-konsulativne radionice o participativnom budžetiranju za mlade Nikšičane i Nikšićanke  iz mjesnih zajednica Centar I, Centar II i i Kličevo.

Cilj radionica u okviru projekta kojeg  je dijelom finansijki podržala Opština Nikšić na javnom konkursu za NVO za 2016. godinu, jeste animiranje mladih od 18 do 30 godina za aktivno učešće u procesu donošenja odluka kao i izbora prioriteta kada je u pitanju lokalna zajednica.

Pravo građana da učestvuju u procesu odlučivanja garantovano je čitavim nizom međunarodnih i nacionalnih dokumenata kao što su: Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o ratifikaciji konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) i Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji građanima daje pravo da dobiju tražene informacije o utrošenim sredstvima u budžetu, a tu su još i Statuti opština.

Participativno budžetiranje je proces koji uključuje pravovremeno informisanje i pružanje prilika građanima za davanje konstruktivnih prijedloga koji se potom uključuju u budžet, a kako bi mladi trebali biti najkreativniji i najaktivniji dio stanovništva, vjerujemo da će boljim razumijevanjem svojih prava biti i spremniji za konkretne građanske inicijative čiji će cilj biti unapređenje kvaliteta životne sredine i života uopšte,. Radionice će biti upotpunjene i interakcijom na Ozonovom portalu, društvenim mrežama facebook i twitter, kako bi se omogućilo da što više mladih iskoristi mogtućnost i da predloge kako unaprijediti kvalitet života u lokalnoj zajednici.

Za potrebe edukativnih radionica razvijena je i brošura koju će dobiti svi učesnici/cwe, a za one koji prate radionice putem portala i društveniih mreža dostupna je elektronska verzija.

Radionice će biti organizovane u prostorijama Ekološkog pokreta ,,Ozon“, ul Serdara Jola Piletića 1 (nova zgrada Miljanić) u periodu od 11 do 13 h, kada će i putem haštaga #ucestvujiodlucuj svi zainteresovani imati priliku da se aktivno uključe putem društvenih mreža.

Predlozi i preporuke biće upućeni lokalnoj samoupravi, a nadamo se da će kvalitet ideja i inicijativa biti prihvatljiv za donosioce odluka.

About The Author

Number of Entries : 614

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top