You Are Here: Home » ORGANIZACIJA » Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama, uspostavljen je kao posebna organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,Ozon“, od septembra 2015. godine sa ciljem da se proaktivnim pristupom utiče na kvalitet učešća javnosti u procesu integracija u EU, kroz pregovore u poglavlju 27.

Centar koji se nalazi u Glavnom gradu Podgorica, u ulici Dr Vukašina Markovića bb , svečano je otvoren međunarodnom izložbom o morskom otpadu koja je realizovana u partnerstvu sa Coca-cola Hellenic.

Detalj sa otvaranja Centra za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama (Foto: Ozon tim)

Detalj sa otvaranja Centra za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama (Foto: Ozon tim)

,,Otvaranjem Centra za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama želimo postići višestruki efekat. Prije svega najaviti obilježavanje 10-godišnjice postojanja Ekološkog pokreta ,,OZON“ , tokom koje ćemo realizovati značajan broj aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti javnosti o tematici životne sredine i klimatskih promjena, ali i o tome šta kao pojedinci ili udruženja građana možemo uraditi kako bismo uticali na proces donošenja odluka iz tih kompleksnih oblasti. Na taj način ćemo krenuti u susret otvaranju poglavlja 27, upravo nazvanog Životna sredina i klimatske promjene i vjerujemo dati konkretan doprinos procesu pregovora i evropskih integracija Crne Gore. To što je prva aktivnost u Centru predstavljanje izložbe ,,Morski otpad“ , zapravo je najbolji početak za agrumentovanu javnu diskusiju o globalnim izazovima, ali i njihovom uticaju na lokalne zajednice, čime se prati i suština već svima poznate maksime ,,Misli globalno, radi lokalno“ – istakao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“ obraćajući se velikom broju zvanica iz javnog, privrednog i civilnog sektora koji su prisustvovali otvaranju.

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama građanima besplatno pruža sledeće usluge :

- Diseminaciju informacija o procesu pregovora sa Evropskom komisijom a koje se tiču poglavlja 27;

- Uvid u izvještaje i studije iz oblasti EU integracija koje se tiču poglavlja 27 a koje imaju javni karakter;

- Uvid u zakone i propise iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena;

- Uvid u stručnu literaturu iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena, koja je u posjedu Ekološkog pokreta ,,Ozon“;

U slučaju kada se prepozna potreba za organizovanjem sastanaka, okruglih stolova, konferencija za novinare ili drugih dešavanja, Centar omogućava građanima/kama, neformalnim grupama  ili nevladinim organizacijama prostor i tehničku i logističku podršku u pripremi i moderiranju.

LOKACIJA:

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama nalazi se u  Glavnom gradu Podgorica, u ulici Dr Vukašina Markovića (nova zgrada Ave Marija Koljčević), u neposrednoj blizini Krivog mosta, na desnoj obali rijeke Morače. Centar se nalazi na drugom spratu zgrade stan br. 4.

RADNO VRIJEME:

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama otvoren je za građane svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 h.

KONTAKT:

Ekološki pokret ,,OZON“

Centar za edukaciju o životnoj sredini i klimatskim promjenama

Dr Vukašina Markovića (Nova zgrada Ave Marija Koljčević, st 4)

81 000 Podgorica

CRNA GORA

E: info@ozon.org.me

www.ozon.org.me

© 2013 - 2018 Ekološki pokret OZON

Scroll to top