You Are Here: Home » Saopštenja za javnost (Page 20)
EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

EPCG i ,,Ozon” organizovali akciju čišćenja rešetki na Norinu

Elektroprivreda Crne Gore i Ekološki pokret ,,Ozon“ realizovali su akciju uklanjanja otlada sa rešetki u Norinu, čiji je cilj bio skratanje pažnje javnosti na potrebu zaštite nikši ...

Rock and Recycle i ove godine na Lake Fest-u

Rock and Recycle i ove godine na Lake Fest-u

  Ekološka kampanja “Rock and Recycle” čiji je cilj promocija selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaža, biće i ove godine realizovana na Lake Festu-u. Tokom tri fes ...

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki incident u mjestu Male Rose

Ekološki pokret ,,Ozon" podnio je danas Inicijativu za inspekcijski nadzorr, povodom prijave građana o ekološkom incidentu u mjestu Male Rose, gdje se znaćajna količina zemljišta o ...

Crni petak

Crni petak

,,Država to sam ja.” (L'état c'est moI)                                                                                      Luj X1V Ubijeđen sam da je prije 27 godina teško bilo i ...

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Inspekciji prijavljeno i zagađivanje rijeke Jelovice

Ekološki pokret ,,Ozon" je danas podnio Inicijativu za inspekcijski nadzor  povodom zagađivanja rijeke Jelovice Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore. Kako smo informisani od gr ...

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora  malih hidroelektrana

Upoznajte javnost sa porijeklom imovine investitora malih hidroelektrana

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da upozna  javnost sa porijeklom imovine investitora koji su sagradili ili grade malehidroelektrane, kako bi se znalo kako su došli d ...

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Globalni događaj „Big Jump“ po prvi put u Crnoj Gori

Ekološki pokret ,,Ozon“ "uz podršku WWF Adrija organizovao je na Manitovcu, na rijeci Zeti  globalni događaj otvorenog karaktera “Big jump" (Veliki skok), koji je imao za cilj da p ...

Zaustavite Javnu raspravu za HE Komarnica do usvajanja SEA za Strategiju razvoja energetike

R.b. 44-12/01 Predmet: Javna rasprava za DPP i SEA za HE Komarnica Ekološki pokret ,,OZON” poziva Ministarstvo održivog razvoja i turizma da odustane od javne rasprave za HE Komarnica, jer je logično prvo usvojiti Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu (SEA) za Strategiju razvoja energetike Crne Gore, koja bi kao dokument na većem nivou, sagledala sve aspekte uticaja planiranih velikih energetskih pr ...

Read more

Za vojni otpad uvesti obavezu procjene uticaja na životnu sredinu

Ekološki pokret ,,OZON” pozdravlja najavu Ministarstva odbrane da više neće spaljivati vojni otpad na teritoriji opštine Nikšić na način kako je to do sada rađeno i da će problem viška naoružanja, koje je između ostalih mjesta skladišteno i u Brezoviku, ubuduće rješavati po modelu koji je zastupljen u razvijenim zemljama. Kako je bezbjednost životne sredine od suštinskog značaja za kvalitet života ljudi, na ...

Read more

DOKLE više sa manipulacijama?

Ekološki pokret ,,OZON” nakon potvrde dobijene od strane Agencije za zaštitu životne sredine da Opština Berane nije uplatila nadoknadu Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Regionalnu sanitarnu deponiju za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav sa Gusinjem, a što je bilo navedeno kao razlog kašnjenja dostavljanja Ekološke saglasnosti, poziva Ministarstvo održivog razvoja i ...

Read more

Vrijeme je za nas

Ekološki pokret ,,OZON“ povodom 22. aprila Dana Planete Zemlje poziva sve građane/ke Crne Gore bez obzira na vjersku, nacionalnu ili partijsku pripadnost, da se okrenu zaštiti javnog interesa i ne dopuste dalje uništavanje prirodnih resursa, koji su i navrijedniji kapital kojim raspolažemo. Mišljenja smo da ove godine i na ovaj najvažniji globalni ekološki datum, akcenat treba staviti upravo na međusobne od ...

Read more

Vrijeme je

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podržava protest koji 18. marta u Podgorici organizuju Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Studentska unija, kao i sve iznijete zahtjeve koji su u interesu  ubjedljive većine građana/ki Crne Gore. Preciznije svih koji se nijesu ugradili u neku od sumnjivih privatizacija. Imajući u vidu da je stanje životne sredine, ...

Read more

Za ispunjavanje obaveza potrebni su nam pregovarači a ne ogovarači

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja potez glavnog pregovarača g-dina Aleksandra Pejovića da sastankom sa nevladinim organizacijama otpočne javni dijalog sa ovim dijelom civilnog društva, koji nesporno u određenim poglavljima posjeduje potencijal da doprinese kvalitetu izvršavanja zahtijeva Evropske Unije, što pregovori u suštini jesu. Naročito nas raduje način razmišljanja koje je g-din Pejović podijelio na ...

Read more

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top