Izvještaj EK o poglavlju 27 ponižavajući za odlazeću Vladu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6834" align="aligncenter" width="640"] Zastave EU i Crne Gore[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je Izvještaj Evrospke Komisije [caption id="attachment_6834" align="aligncenter" width="640"] Zastave EU i Crne Gore[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je Izvještaj Evrospke Komisije Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Izvještaj EK o poglavlju 27 ponižavajući za odlazeću Vladu

Izvještaj EK o poglavlju 27 ponižavajući za odlazeću Vladu

Zastave EU i Crne Gore

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je Izvještaj Evrospke Komisije (EK) o Crnoj Gori za 2020. godinu, u dijelu o poglavlju 27 ponižavajući za odlazeću Vladu, što je najbolji pokazatelj lošeg upravljanja.

Ma koliko diplomatski ton bio prisutan tokom analize EK, što je praksa ove međunarodne zajednice, potpuno je jasno da ponavljanje preporuka iz prethodnog Izvještaja za 2019. godinu,  ukazuje na neefikasnost i neostvarivanje konkretnih pomaka, koji su vidljivi i mjerljivi.

Poražavajući procenti u dijelu ostvarenosti primjene zakonodavnog okvira, strateških i akcionih planova, koji su odgovorno tvrdimo nerealni i ne pokazuju stvarno, mnogo gore stanje, morali bi zabtinuti cjelokupno društvo a posebno novu Vladu, koja veoma brzo mora pokazati da li je u stanju nositi se sa izazovima u ovom najkopleksnijem i finansijski najzahtjevnijem segmenu procesa pregovora.

Višedecenijska brutalna devastacija prirodnih resursa, ostavila je trajne ekološke i ekonomske posledice, pa je neophodno odgovoriti  konkretnim i zaštitnim i sanacionim mjerama, iza kojih će stojati snažna sistemska podrška i međusektorska saradnja, što podrazumijeva i uključivanje svih relevantnih pojedinaca.

Činjenica da odlazeća Vlada značajan period poslednjeg mandata nije imala ni ministra održivog razvoja i turizma, dodatno upozorava na će zatečeno stanje biti veoma otežavajuće, jer se sektor životne sredine i klimatskih promjena, doživljavao kao ,,zadnja rupa na svirali“ i potrebno je napraviti drugačiji organizacioni model kako u resornom ministarstvu, tako i u Agenciji za zaštitu prirode,a naročito u Nacionalnim parkovima Crne Gore, koji su najgora karika sistema i zastiđe za državu kojoj u Ustavu piše da je ekološka.

Potrebno je preispitati projekte koji su dokazano degradili životnu sredinu i društvo, poput regulacije rijeke Tare, planirane izgradnje vojnog poligona na Sinjajevini, malih hidroelektrana, monitoringa Skadarskog jezera, korišćenja resursa Jadranskog mora, koncesije na šume, vodotokove,  riblji fond, lovnu faunu i mnoge druge za koje postoje sumnje naročito u kontekstu ekokriminalnih aktivnosti.

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je ovaj Izvještaj EK  morao dati osvrt na nikad lošiju saradnju Vlade sa organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, kao i na ignorantski odnos prema medijima koji imaju kritički stav, što je veoma bitna činjenica.

U narednom periodu inteziviraćemo komunikaciju sa relevantnim tijelima EK, jer je očigledno i da načini na koji dolaze do informacija , nijesu dovoljno transparentni a osnovano sumnjamo da i tu ima prostora za preispitivanje relevantnosti izvora, obzirom na prioritetizaciju određenih problema, koji nijesu najveći sa aspekta javnog interesa.

Nadamo se da će sledeći saziv Vlade ozbiljno proučiti i Izvještaj EK ali i naše reagovanje, izazvano potrebom jasnog  informisanja javnosti o činjenicama.

About The Author

Number of Entries : 576

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top