Na sastanku sa lokalnom samoupravom dogovoreno: Rješavaće se problemi u Nikšiću Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6726" align="aligncenter" width="750"] Naselje ,,Džakarta" u neposrednoj blizini rijeke Gračanice[/caption] Na sastanku predstavnika Eko [caption id="attachment_6726" align="aligncenter" width="750"] Naselje ,,Džakarta" u neposrednoj blizini rijeke Gračanice[/caption] Na sastanku predstavnika Eko Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Na sastanku sa lokalnom samoupravom dogovoreno: Rješavaće se problemi u Nikšiću

Na sastanku sa lokalnom samoupravom dogovoreno: Rješavaće se problemi u Nikšiću

Gracanica

Naselje ,,Džakarta“ u neposrednoj blizini rijeke Gračanice

Na sastanku predstavnika Ekološkog pokreta ,,Ozon“ i Opštine Nikšić, održanom u utorak 28. aprila, razgovarano je o problemima sa kojima se suočavaju građani Nikšića, a koji su i tokom perioda pandemije izazvane koronavirusom bili aktuelni.

Napadi  napuštenih pasa, na stoku i živinu u naseljima Gvozdenice i Ozriniči, nanijeli su štetu mještanima, pa je dogovoreno da se problem riješi tako što će te životinje biti  sklonjene sa prostora divljih deponija u okolini rijeke Gračanice, gdje provode najviše vremena i smještene u azil, čime bi se izbjegle neželjene situacije koje bi mogle ugroziti i bezbjednost ljudi i životinja.

Ekološki pokret  ,,Ozon“  je nakon prijava građana,  ranije pozvao lokalnu samoupravu da zaštiti dobrobit i ljudi i životinja , pa ćemo pratiti kako će se razvijati situacija i davati doprinos u pronalaženju održivog rješenja, čime bi se lokalna zajednica rasteretila višegodišnjeg problema.

Dogovorena je i saradnja u cilju unapređenja stanja devastrirane rijeke Gračanice, naročito u dijelu uklanjanja postojećih divljih deponija i sprečavanja formiranja novih, što je još jedan višedecenijski problem lokalne zajednice.

Takođe, radiće se i na uklanjanju drugih nelegalnih deponija na teritoriji opštine Nikšić, a Ekološki pokret ,,Ozon“ daće doprinos i kroz mapiranje i akcije čišćenja, kao i u djelu izrade lokalnog plana upravljanja otpadom, koji je i zakonska obaveza lokalnih samouprava.

Razgovarano je i o unapređenju park šume Trebjesa, koja ima status posebnog prirodnog predjela, što je od suštinskog značaja, jer se godinama nije ništa konkretno radilo u tom zaštićenom prostoru, pa je Ekološki pokret ,,Ozon“  spreman da doprinese i u izradi plana održivog upravljanja , što je takođe zakonska obaveza lokalne samouprave i njegovoj realizaciji, sa konkretnim idejama i raspoloživim kapacitetima.

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“  iznio je i problem paljenja otpadnih guma i upoznao lokalnu samoupravu da se na lokacijama Halda, divlja deponija istorijskog otpada iz Željezare, koja je u vlasništvu firme ,,Neksan“ i u koritu rijeke Gračanice, neposredno pored auto otpada Kosanović, nalaze gomile otpadnih guma,  koje su pripremljene za spaljivanje sa ciljem sticanja imovinske koristi. Dogovoreno je se obavjeste nadležne inspekcije kako bi se spriječilo spaljivanje i ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine.

otpadne gume _ Gracanica_Kosanovic

Otpadne gume u koritu rijeke Gračanice, neposredno pored auto otpada Kosanović

Perović je predstavnicima lokalne samouprave predstavio i inicjativu za sanaciju i remedijaciju višedecenijske deponije industrijskog otpada tzv, Halde, koja je na kontroverzan način prešla u privatno vlasništvo firme ,,Neksan“, jer očigledno taj privredni subjekat nije u stanju da spriječi ekokriminal na tom prostoru, što za posledice ima ugrožavanje životne sredine i nastavakj devastacije tog  prostora i tražio da se i Opština Nikšić uključi u taj proces.

O realizaciji dogovorenih aktivnosti redovno ćemo informisati javnost, a  građanima koji nas svakodnevno obavještavaju o različitim problemima izražavamo zahvalnost na povjerenju, koje se trudimo da opravdamo konkretnim aktivnostima i djelima i pozivamo ih da i dalje zajedno radimo za dobro Nikšića.

About The Author

Number of Entries : 568

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top