Sa okruglog stola o Zeti poručeno da postoji zakonski osnov za njenu zaštitu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6501" align="alignnone" width="700"] Detalj sa okruglog stola[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" uz podršku WWF Adria i The Nature Conser [caption id="attachment_6501" align="alignnone" width="700"] Detalj sa okruglog stola[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" uz podršku WWF Adria i The Nature Conser Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Sa okruglog stola o Zeti poručeno da postoji zakonski osnov za njenu zaštitu

Sa okruglog stola o Zeti poručeno da postoji zakonski osnov za njenu zaštitu

1

Detalj sa okruglog stola

Ekološki pokret ,,Ozon“ uz podršku WWF Adria i The Nature Conservancy  organizovao je okrugli sto  ,,Zaštira rijeke Zete -analiza stanja, preporuke i primjeri dobre prakse“ u IPS ,,Tehnopolisu“ u Nikšiću.

Na okruglom stolu je predstavljena ,,Analiza pravnog i institucionalnog okvira za trajnu zaštitu rijeka“, koju je uradila ekspert Marina Marković, a koja je pokazala pravnu utemeljenost građanske inicijative za zaštitu Zete.

Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“, Aleksandar Perović, upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima u okviru građanske inicijative za izradu studije zaštite voda Gornje Zete, koja je npokrenuta uz podršku WWF Adria, kao i planovima tokom ljeta, kako bi se u septembu uspješno završio proces predaje potpisa podrške za zaštitu rijeke Zete,  organima lokalne uprabe Opštine Nikšić.

Ivan Mijanović, osnivač porala ,,Geografija za sve“ predstavio je istraživanje o izvorima zagađivanja voda nikšićkog polja, sa fokusom na rijeku Zetu i njene pritoke, čime se željelo uticati na bolje razmijevanje postojećeg stanja.

Vuk Iković , službenik Opštine Danilovgrad predstavio je inicijativu te opštine na izradi studije zaštite voda Donje Zete, koja bi trebala da bude gotova i usvojena u lkalnim parlamentima Danilovgrada i Podgorice, do kraja tekuće godine.

6

Detalj sa okruglog stola

Tim američke nevladine organizacije The Nature Conservancy, Dragana Mileusnić i John Zablocki, upoznali su prisutne sa primjerima dobre prakse  iz Sjedinjenih američkih država i Evrope i dali snažnu podršku inicijativi za stavljanje cijelog toka rijeke pod odgovarajući stepen zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou i podijeli lične impresije o rijeci Zeti.

Zaključak okruglog stola, na kome su učestvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, lokalnih uprava Nikšića i Danilovgrada, brojnih nevladinih organizacija i stručne javnosti, jeste da postoje svi potrebni zakonski preduslovi da se uradi studija zaštite voda Grnje Zete, a zatim i pristupi zaštiti njenog cijelog toka, što je najbolja održiva valorizacija, uz odgovarajući model upravljanja.

 

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top