Nova nelegalna deponija građevinskog otpada na trasi autoputa Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6418" align="aligncenter" width="700"] Tara ili bara? (Foto: Ozon tim)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" je danas poslao novu Inicijativ [caption id="attachment_6418" align="aligncenter" width="700"] Tara ili bara? (Foto: Ozon tim)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" je danas poslao novu Inicijativ Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Inicijative za inspekcijski nadzor » Nova nelegalna deponija građevinskog otpada na trasi autoputa

Nova nelegalna deponija građevinskog otpada na trasi autoputa

1

Tara ili bara? (Foto: Ozon tim)

Ekološki pokret ,,Ozon“ je danas poslao novu Inicijativu za inspekcijski nadzor Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore, zbog većeg broja primjera devastacije rijeke Tare, njenog sliva i okolnog podrućja, od strane investitora i izvođača radova kineske kompanije CRBC.

Predstavnici nevladinih organizacija Ozon, Breznica i Centar za razvoj Durmitora koje u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora realizuju aktivnosti građanskog monitoringa uticaja projekta izgradnje autoputa Bar-Boljari, prioritetne dionice Skomovac – Mateševo, tokom poslednjeg terenskog obilaska, utvrdili su da je korito rijeke Tare u Mateševu izmješteno i devastirano, skraćena je širina na poojedinim mjestima i do 50 m, što je posledica projekta regulacije, kojim se obesmišljava procedura procjene uticaja na životnu sredinu, što smo upozoravali i što je neophodno hitno zaustaviti.

Voda je vidno zamućena u tom području, a polovina korita je nasuta i poravnata, tako da rijeka teče značajno suženim koritom uz samu desnu obalu.

Nova nelegalna deponija gradjevinskog otpada na trasi autoputa (Foto: M.Mitović)

Formirana je velika nelegalna deponija građevinskog otpada, od kampa gdje su smješteni kineski radnici, uzvodno lijevom obalom Drcke, uz sam put prema Andrijevici.  za koju ne postoji saglasnost u dokumentaciji koja je dostupna javnosti.

Napravljeni su i kanali za otpadne i ocjedne vode slivaju direktno u rijeku Drcku, koja se uliva u Taru.

,,Očigledno da i pored jasnih poruka iz izvještaja Evropske komisije i UNESCO-a, kineski investitor, uz blagoslov Vlade, nastavlja sa brutalnom devastacijom rijeke Tare, njenog sliva i okolnog područja u državnom i privatnom vlasništvu, bez bojazni od nadzora i inspekcijskih organa. Kao neko ko prilično često obilazi teren, ne mogu se oteti utisku da je cijeli prostor na kom se izvode građevinski radovi na prioritetnoj dionici autoputa pretvoren u jednu veliku deponijsku zonu, u kojoj vladaju anarhija i ekokriminal i gdje je Kinezima, bez imena i prezimena, registracionih oznaka na vozilima, dopušteno da izvedu pokaznu demonstaciju ekološke katastrofe i trajne devastacije rijeke koju, zovemo ,,Suza Evrope“ i kapitulacije Ustavom deklarisane ekološke države. Ukoliko se ne zaustavi ovaj ekocid, trajno ćemo trpjeti i ekološke i ekonomske štete. “ – kaže za naš portal Aleksandar Perović, direktor Ozona.

nasipi

Primjer uzurpacije privatnog poljoprivrednog zemljišta nagomilanim građevinskim otpadom i iskopima (Foto: M. Mitrović)

I dalje je primjetan trend nagomilavanja iskopa uz samo korito rijeke Tare, riječ je enormno velikoj količini, kao i upotreba tog materijala za prekrivanje lokacija na kom su se nalazili šumski pojasi.

Od inspekcije je traženo da nakon utvrđivanja činjeničnog stanja , povratno obavijesti podnosioce inicijative o preduzetim mjerama.

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top